Články

- Kurzy, Akce, Semináře -

Clemens Kuby v Praze 2017
20. - 23. dubna 2017: Clemens Kuby v Praze
    Tvrdí, že „kdo chce něco změnit, musí začít sám u sebe.“ Příležitost, aby to osudu dokázal, měl vpravdě drtivou. Příčné ochrnutí po úrazu, měsíce bolestivé rekonvalescence a pak doslova zázračné uzdravení, podle jeho slov silou vůle a utkvělou myšlenkou, že až se uzdraví, pojede do Ladaku natočit film. A to ještě tehdy nevěděl, že ho bude celý život provázet to, co při své rekonvalescenci objevil - mentální léčení.

    Clemens Kuby by podle všech lékařských vyšetření neměl vůbec chodit: přesto nejen chodí, natočil řadu filmů a napsal několik knih na téma mentálního léčení a zdraví. Tu pro nás nejnovější, Žijící Buddha, kterou napsal již v roce 1994, ale až nyní vychází v České republice u nakladatelství Eminent. Při té příležitosti tu autor pořádá několik přednášek, setkání a seminářů na téma jeho životní cesty, představení knihy, a především celodenní semináře Mental healing (mentální léčení).

    Při některých akcích se můžete setkat i se speciálními hosty, Jaroslavem Duškem nebo Ondřejem Smeykalem.
Program (vše bude simultánně překládáno do češtiny):
ŽIJÍCÍ BUDDHA
Čtvrtek 20. 4. 19:00


    Přednáška na téma právě vydané knihy o nejstarší doložené reinkarnační tibetské linii karmapů a o autorově putování za sedmnáctým vtěleným žijícím Buddhou. Akce bude doplněna o promítání záběrů z jeho filmu.

- Městská knihovna, Mariánské nám. 1, Praha 1 - Vstupné 150 Kč
- Vstupenky jsou v prodeji v pokladně Městské knihovny


SETKÁNÍ S PŘÁTELI 17. KARMAPY
Pátek 21. 4. 10:00 -12:00


    Setkání a povídání s Clemensem Kubym a Zuzanou Ondomišiovou nad proměnami Tibetu a situací tibetského exilu za posledního čtvrt století. Přítomen bude tlumočení z němčiny i angličtiny.

- Centrum Potala - Himalájské centrum, Horovo nám. 3, Praha 8

ZDRAVÍ Z VLASTNÍ SÍLY, SEMINÁŘ PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST
Pátek 21. 4. 16:00 - 20:00


    Úvod do metody Mental Healing, kterou se Clemens Kuby vyléčil z příčného ochrnutí a s jejíž pomocí se mnoho dalších lidí zbavilo svých nemocí a problémů. Vstupenky a přihlášku získáte v redakci časopisu Regenerace.

- Klub Lávka, Novotného Lávka 1, Praha 1 - Cena 490 Kč

ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ MENTAL HEALING
Sobota 22. 4. 10:00 - 18:00 (s přestávkou na oběd)


    Máte přání sami se uzdravit, získat zdraví vlastními silami a svoje problémy vědomě vyřešit? Tento seminář vás naučí poznávat a používat přirozený a obraz světa silně rozšiřující nástroj pro sebeléčebné a rozvojové procesy. Metodou duševního psaní se dozvíte, jak můžete kdykoli a se zpětnou platností vytvořit a zažít obštastňující skutečnost, která působí až do úrovně tělesných buněk i na vaše okolí a zajistí vaši duševní rovnováhu. Speciálním hostem bude JAROSLAV DUŠEK.

- Klub Lávka, Novotného Lávka 1, Praha 1 - Cena 1990 Kč

MENTAL HEALING PLUS
Neděle 23. 4. 10:00 - 18:00 (s přestávkou na oběd)


    Plus znamená zvláštní privilegium vůči běžnému semináři, protože zkušenost s léčením může být ověřena právě během tohoto dne. Speciálním hostem bude Ondřej Smeykal, který uzavře Clemensův pražský pobyt od 19 hodin koncertem na didgeridoo a Clemens u toho bude vyprávět příběh o svém uzdravení.

- Klub Lávka, Novotného Lávka 1, Praha 1 - Cena 1890
Chcete se zúčastnit?
    Vstupné na akce konané v Klubu Lávka můžete uhradit přímo v redakci REGENERACE v době návštěvních hodin pro veřejnost, a to každou středu od 13:00 do 16:00. Informace získáte také na e-mailové adrese regenerace@regenerace.cz, kde dostanete přihlášku, ve které budete mít všechny potřebné údaje, potvrzení vaší registrace a informace o způsobu placení.

Více informací se dočtete na: viz zdroj.Vydáno:   21. 03. 2017

Přečetlo:  688 čtenářů( Sekce Kurzy, akce, semináře není zahrnutá do diskuzí, má strukturu pouze informační )