Články

- Zajímavosti -

Představy slavných rosekruciánů o ideální společnosti
    Jedním z důležitých témat, jimiž se zabývá Starý Mystický Řád Růže a Kříže (A.M.O.R.C.), je ideální společnost. Už proto, že v minulosti existovali rosekruciáni, kteří jej podrobně rozpracovali, zejména Jan Amos Komenský a Francis Bacon. Ideální společnost byla také hlavním námětem 5. národního konventu A.M.O.R.C., který se uskutečnil poslední říjnový víkend v Praze.

    Jan Amos Komenský (1592-1670) zdaleka nebyl jen pedagog, jak se obecně soudí. Hluboce se zabýval také myšlenkou trvalého míru, o níž pojednává ve svém díle Všenáprava: „Základem pokojného věku bude politika všeobecná, pokud možno dokonalé uplatnění lidské moudrosti v řízení lidské přirozenosti, jejíž mocí by všechno u všech lidí bylo a zachovávalo se v míru; aby každý člověk, odnikud neznepokojován, měl možnost klidně žíti, bezpečně držet, což jeho jest a užívat co nejsvobodněji společné svobody.“

    Zcela konkrétní a ve své době jistě ohromující představu o tom, k čemu by měla sloužit skutečná vzdělanost a věda - pro nejvyšší dobro ideální společnosti - zobrazil Francis Bacon (1561-1626) v knize Nová Atlantida. Mimo jiné v ní popisuje takzvaný Šalamounův dům, což je ve své podstatě zcela moderní výzkumný ústav s mnoha laboratořemi a vědeckými pracovišti. „Smyslem naší instituce je poznávat příčiny a skryté pohyby věcí a rozšiřovat hranice lidského panství na všechny myslitelné věci,“ napsal. Leckteré objevy, o nichž se Francis Bacon zmiňuje, spatřily ve skutečnosti světlo světa teprve ve 20. století.

    Na závěr dodejme, že ideální společnost není pouhou utopií. V menším měřítku ji v minulosti realizovali například essenští v Egyptě u jezera Moeris a templáři, z jejichž odkazu rosekruciáni dodnes čerpají.

    Více informací o Starém Mystickém Řádu Růže a Kříže získáte na webové stránce: viz zdroj.

Vydáno:   06. 11. 2017

Přečetlo:  705 čtenářů
Zdroj: http://www.amorc.cz

Autor (vložil): HaKrKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)