Články

- Zajímavosti -

Test vašich schopností: schizofrenik nebo génius?
    Postupujte podle následujících pokynů. Odpovězte pouze na dvě otázky, které mohou určit, zda byly zodpovězeny osobou trpící schizofrenií, výjimečnou osobností nebo osobou průměrnou (dle měřítek dnešní doby netrpící ani chorobou, či genialitou :-).

    Důležité upozornění: abyste získali co nejpřesnější výsledek, odpovídejte na otázky na základě svých pocitů. Soustřeďte se na to, co vidíte, ne na to, co byste vidět chtěli. Nyní zaměřte svou pozornost na následující dvě otázky:
1) Je maska vypouklá z obou stran, nebo pouze z jedné?
2) Otáčí se maska jen v jednom směru, nebo v obou směrech?
.
.
.
.
Správné odpovědi:
1) Maska je vypouklá pouze na jedné straně

2) Maska se otáčí ve směru doprava
Tak co jste, šílenec nebo génius?
    Jestliže jste odpověděli na obě otázky jinak, než je uvedeno ve správných odpovědích, nedělejte si starosti, jste zdravá osobnost (tedy - odpověděli jste: maska je vypouklá na obě strany a otáčí se oběma směry).

    Pokud vaše odpověď byla jedná kladná a jedna záporná, pak stojíte uprostřed jednou nohou na každé straně.

    Jestli jste odpověděli na obě otázky kladně (tedy - odpověděli jste: maska je vypouklá pouze na jedné straně a maska se otáčí ve směru doprava), pak je zde důvodné podezření, že trpíte schizofrenií.

    Pravdou je, že mozek zdravého člověka disponuje přirozenou schopností sebeklamu. Nedokončené obrazy si mozek u takového jedince sám dokreslí a dotvoří bez ohledu na realitu, to je šílené, co myslíte?

    Schozofrenik však takovou schopnost nemá. Jejich mozek nedokáže vytvořit spojení mezi jednotlivými detaily, vidí věci prostě tak, jak jsou. Pro ně je maska v tomto případě vypouklá na jedné straně a rotuje v jednom směru.

    Nabízí se otázka, zda je rozdíl mezi schizofrenikem a géniusem? Možná nejsou tak rozdílní. Přes všechny tyto tvrzení existují lidé, kteří odpovědí na obě otázky správně, ale schizofrenií netrpí. Jde o lidi s výjimečnou představivostí a jsou schopní se přepnout mezi obě varianty odpovědí, které jsme zde nastínili. Neumějí se rozhodnout, jak odpovědět, a tak vidí oba způsoby.

Vydáno:   29. 12. 2017

Přečetlo:  1876 čtenářů
Zdroj: https://brightside.me

Autor (vložil): AdministrátorKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)