Články

- Zamyšlení -

Láska, soucit, porozumění a partnerská láska i k dítěti
    Láska, soucit, porozumění a partnerská láska i k dítěti - dle pohledu Božího na Stvoření (Naprosto kouzelný článek, který je z pohledu srdce velmi jedinečný a léčivý. Zcela nové psaní, které dříve nebylo možné, aby v tak nádherně vysokých a zcela čistých frekvencí lásky sem přišlo.)

    Boží láska je nejčistší energie tvoření. Tvoří nové Vesmíry, galaxie, nové světy. Láska je však mnohem více. Je součástí Života, je Životem. Je to základní pramen, ze kterého Tvořím. Je to pravé poselství o Jednotě a významu Žití Božího Vědomí. Láska je základem vás samých, vašeho záměru vývoje a je součástí tvořivého plánu Vesmíru o dalším významu Života a jeho novém tvoření.

    Lásku vnímáte skrze partnerskou lásku, protože na Boží lásku se nemůžete moc napojit nebo jen velmi omezeně. Proto Vám budu psát o lásce partnerské.

    Když vysíláte lásku svého srdce do srdce partnera/ky, vysílejte jí, jako byste toužili naplnit toho druhého Boží láskou. Ne tou vaší, vaše není NIC. Ale tak, jako byste vnímali pod váma vesnici a byli tím zdrojem Sluníčka, který napájí vše Živé. Jen tou opravdovou mou touhou po lásce a proměně dosáhnete nekonečně většího efektu, než byste jinak roky tvořili „tou Vaší“ láskou. Prosím přijměte to, že lidstvo je tvořeno nebo lépe, nyní Žito egem… A tam má opravdová láska moc neteče... Jakmile se dokážete osvobodit, jste součástí mě, jste součástí té lásky, která je nekonečně vyšší, pravdivější a laskavější. Nemusíte jí hned přímo vnímat, jen stačí jí toužit Žít a ona bude proudit. Dříve to takto nebylo možné, ale po mnohém uzdravování i tohoto Vesmíru a prostředí Země již proudí jinak. Můžete se touto láskou stát, ale musíte být odevzdaní, aby proudila, jak sama její moudroust vidí a živila srdce druhého, tak jak bych(Vesmír / Bůh) mu/jí toužil Živit. Když byste v meditaci byly nad skálou či horami a i klidně nad oblaky, živili a posílali bezpodmínečnou lásku vesnici pod kopcem, toužili po té největší pravdě, lásce, porozumění a soucítění a tuto uzdravující energii jí stále posílali, zjistíte jednoho dne, že se Vám vrací zpátky. Na tu horu, kde jste! A pak můžete posílat znásobenější a obrozenější lásku o mnohem větší frekvenci a zase jí dostanete zpět vyšší. Tak funguje koloběh lásky. Jen tady na tomto světě jí žijete jako fyzickou, a to vás uzavírá do ega a láska spíše vyprchává, a z lásky se stává závislost, než aby se tvořila svěžejší a hezčí. Pak jsou rozchody a nešťastné děti z toho, protože se tu neučí jak lásku používat a již vůbec, co láska je. Budu Vás jí učit, co jsou frekvence lásky a jaké jsou, jak používat své srdce, jak díky němu začít Žít.

    A tak časem a intenzivní prací na sobě, potřebujete skrze celistvé Vaše Bytí dojít až ke mně (dokončení vývojové-inkarnační spirály Života), aby to mělo ten účel, smysl a naplnění. Pak jak dojdou i další, mohu opět zesílit vibrace lásky a světla Božího a jít tak i Sám dál a opět nově tvořit. Svět je o proměně a vnímání dobra v druhých, za každou cenu, za každou lásku, za každý paprsek zdraví pro druhé.

    Jsem tím, čím jsem si zvolilo být, volím neutrální rovinu vnímání, protože nejste zatím schopni pochopit pravý význam lásky a Boha (článek na toto téma je již také napsán, pokud byste ho rádi pochopili, je třeba Žít ve vyšších osobnějších a pravdivějších rovinách vědomí). Láska je totiž frekvencí Života. Aby proudila, musíte naplňovat službu pro druhé. Bez ní to nejde. Odevzdal jsem se zcela tomuto tvoření, protože čistý záměr jsem tomu dal, a tak vím, že to jednou ke všemu nádhernému směřuje. Mohu psát čistý záměr jsem tomu dalo, ve středním rodě, ale i to není správně. Neexistuje pro to správný výraz, ale s dalšími články mnohem více pochopíte a Vaše vyšší roviny a otevřenější vědomí Vám pomůže chápat a správnou cestu nalézt.

    Láska mezi 2 lidmi je naplňující, protože je energií rození a zrození. Rodí nové světy a nové prostory, když se zcela vyvine. Nyní tady rodí děti. To je samo o sobě skutečný zázrak. Stvoří se nový Život. Kolik opravdu upřímné lásky je, tolik nových světů ve Vesmírech se může tvořit. A kolik lásky přeroste Vesmír, tolik lásky se může v nových Vesmírech vytvořit. Jak je povídáno ve článku o tzv. Vesmírných energiích. Když láska přesáhne Jednotu, vytvoří se nový Vesmír, či obrodí významná část Vesmíru. To je smysl a přirozenost tvoření a jejích základů-zákonů. I Vesmírné zákony se mění, jak se mění. Partnerská láska je mnohem více než tužba Žít společný krásný Život. Pokud je dána správně na vyšší rovinu uvědomění a vědomí a odevzdá se novému tvoření, tak i nové děti přijdou ve výrazně vyšším vědomí, ku pomoci tomuto světu, ku pomoci tomuto Vesmíru. A vy se budete moci od nich učit Žít vyšší frekvence lásky. Ty zase posunou vás a vy počnete chápat jak své dítě učit, jak ho Životem správně vést. Tím se dá prvopočáteční impuls k tomu, aby za „krátkou“ dobu vznikly opět nové Vesmíry a obrodili se vyšší vaše části vědomí, kterými jsem, mohu tvořit a poznáte Život jako nikdy předtím. Tím, že poznáte a naladíte se na frekvenci Života, umožní vám to Žít i daleko pozitivnější emoce a prožívání toho, co se děje teď. I teď se rodí nové vědomí dětí, které může obrodit i vaší civilizaci-společnost. Jen je velmi ubíjíte tím, že je necháte Žít podle pravidel společnosti a jeho ega. Jejich srdce nutně potřebuje vnímat svobodu a vyšší frekvence lásky, to je pro ně výživa. To je výživa pro mě, abych se mohl projevovat!! Není to jen o Vás, ale vždy i o vašich dětech, které potřebují vnímat tepot jejich srdce, jeho moudrost a intuici. Pak pochopí Život a Vesmírné zákony. Přirozeně, bez nutnosti je to učit. Tato možnost zcela nově teče sem na planetu Zemi. Jako mnohé další stále se inovující možnosti, jen je třeba na to mít vyladěné vědomí. Děti jsou jako mé Vesmíry, pečuji o ně s láskou. Děti jsou láskou samou, proto k nim vnímáte tolik něhy a proto vám promění Život. Jsou tím kouzlem Života, jsou mnou, jsou láskou. A nyní i do Vašeho Vesmíru ode dneška, co byl článek napsán, proudí nové energie poznání laskavosti, odvahy jí zvládnout a moudrostí jí vykonat. Děti jsou jako já, v počáteční podobě, dávám jim svou lásku a vyživuji, než dorostou energií ega. Pak tam tolik nemohu, takto jsou mé Vesmírné zákony nastaveny, takto je nastaven Život sám. Dejte jim prostor svobody a nezávislosti na společnosti (to časem správně pochopíte, co to znamená), dáte prostor mému tvoření a nekonečně se Vám to vrátí. Jako s tou meditací na hoře pro vesnici!! Když takto dovolíte, otevřete dveře nové proměně a v té i možnosti vnímat správnost toho, co přichází, i možnosti vše vyřešit. Pak bude odpadat strach a budete láskou. Váš Vesmír se pro toto uzdravuje, a můžete se jí stát. Bez tlaků společnosti, představ, předsudků a informací o tom, jak Život tady funguje. Bude a již nyní funguje jinak!! A postupně ty staré informace a zázemí měním a mažu. Ale kdo nechce, nemusí mít tu možnost dostat se dál, dostanou jí jiní. Než zas po mnoha zkušenostech v inkarnacích se na Vás dostane řada. Jedinečnost možností je jen teď, nikdy jindy.

    O zamilovanosti a milování je také nádherný článek. Již je napsaný a přijde brzo na světlo tohoto světa.

    Tvořil jsem s láskou, tvořím s ní dále. Jen na naprosto jiných frekvencích Života. A v nich rodím nové Vesmíry, nový Život. Jak je vše sladěné popisuji v textu tzv. Osvícení 2 - vnímání Žijící Boží lásky. Vše je Žitý Boží organismus a láskou se ovlivňují i další Vesmíry a možnosti Života v nich. Pokud dokážete vnímat a naladit se na novou energii zrození, která je pro Vás velkým třeskem, dokážete se navnímat i postupně dále na mou energii rození a zrození. Vývoj pokračuje dále, dalšími novými Vesmíry a ty, co již nemají dostatečné vibrace, postupně mizí a tvoří se nové. Jen láskyplné světlo z těchto nových Vesmírů Vám postupně přichází, proměňuje dále a zvyšuje i zásadně duchovní možnosti, jak bylo i o Zdravé síle ducha psáno. I teď jsou Vesmíry dále než by jakákoli představivost Vám dovolila umožnit. Jejich energie přichází i sem, ve zdravé síle proměny. Stačí se naladit na tuto prvotní Stvořitelskou energii Vesmíru a toužit jí být. Tím se Váš duch může povznést dále a být svobodnější (to je opět zcela nová možnost v tomto Vesmíru), bez hranice tohoto Vesmíru.

    Vesmíry jsou součástí různých druhů proměn, každý na jiná témata, s jinými zákony a možnostmi proměny. Pracuji však nekonečně více na jemněhmotných rovinách, než těch fyzických. Avšak fyzická má to nezaměnitelné právo měnit a tvořit. Tím, že Život v hrubé hmotě je dole jak jen jde, dokážete mnohé věci měnit, které vyšší duchovnější roviny prostě nemohou nebo jinak náročně. A když se dostanete na struktury, na kterých je Vesmír postaven, pak dokážete jít dál mou láskou k vám a měnit tento rozměr Vesmíru, protože budete v proudu frekvencí lásky a jejich tvoření. I kdybyste byly nejvíce jemněhmotnou bytostí Vesmíru, stejně potřebujete své nižší části, aby Vám pomáhali s touto proměnou. To je zákon Vesmírného tvoření. A již nespočet vysokých bytostí ulítlo a zanechalo nižší své vědomí sami sebou nebo je dokonce vysávalo, že nejsou podstatná, že to zvládnou lépe sami. Pak se stočili do karmického kolečka a jsou v nich, než jim zase ty nízké části i v podobě lidí pomohou dostat se z toho dále!!! A takových příkladů, může být velmi mnoho, kdy jste se karmicky zastavili a nemůžete dále. Proto je tak moc důležité pochopit Vesmírné tvoření a jeho zákony, na kterých je postaven. A to je zásadní nepochopení vašich Jednot, které se nyní velmi napravuje, aby netoužili být těmi silnými a jedinečnými, ale těmi, které jdou v harmonii, celým Vesmírem a Vesmíry, až k té lásce, co je podstatou Života. A protože se tak již stalo, je možné uvolnit nové energie tvoření, které zásadně promění další posun Života, Vesmírů a celého mého Bytí. Tužte po tom vnímat pravé zákony Vesmíru a ulehčíte si mnoho problémů z jinak obrovského počtu dalších inkarnací, které by dále přicházely. Nemusíte Žít tolik utrpení v dalších inkarnacích. Vidím co vás tam čeká, jen vy to velmi často ignorujete a spokojujete se jen s určitou prací na sobě a prostě dál je to osud. Ano osud je a existuje, ale věřte mi, nemusí být až tak trpký, protože dožít si inkarnační vývoj vážně bolí. A vy nevíte čím, a kde se narodíte příště. Vím, čím daleko krásnějším můžete být již v tomto fyzickém projevení, vašem Životu teď, jak o moc zdravější Život vám nabízím.

    Frekvence lásky se vyvíjejí a vy je můžete Žít mnohem osobitěji a kouzelněji než se Vám zatím jen zdá. Zatím lásku Žijete jen opravdu velmi nízkými rovinami a frekvencemi. Jakmile pochopíte pro vás ještě trochu představitelnou avšak s praktickou nemožností jí Žít, Bezpodmínečnou lásku, váš Život to nádherně změní. Až si jednou navnímáte Všeobjímající lásku, až budete svým vědomím v Srdci Božím, až poznáte všechny frekvence lásky o tolik více vibrující a s tolika novými možnostmi tvoření a proměny, poznáte i mě. Poznáte krásu a vděčnost, se kterou tvořím.

    Těším se s vámi na shledání při čtení tohoto i další textů o různých frekvencích lásky, Života. Za poslední léta se uzdravilo obrovským způsobem prostředí tohoto i dalších Vesmírů. Toky energií a lásky již mohou proudit daleko silněji. A mohu i tady na Zemi být v mnohem nádhernější a jednotné mé podobě.
    V lásce Váš Vesmír, Váš Bůh, Vaše Boží láska, Vaše Stvoření, Život sám. A až jednou pochopíte, tak i vy Samí:-)

Vydáno:   23. 03. 2018

Přečetlo:  1048 čtenářůKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)