Články

- Kurzy, Akce, Semináře -

Kongres CAM 2020 Praha
    Mezinárodní kongres komplementární a alternativní medicíny CAM 2020 PRAHA konaný 19. - 21. 6. 2020, který se uskuteční v Praze, v sále Nové radnice, pod záštitou hlavního města Prahy.

Je čas na změnu

Zdraví nezná hranic - hledejme co nás spojuje

https://www.cam2020praha.cz
Videoupoutávka:

    Cílem kongresu je spojit naše společné úsilí pomocí informační platformy, která umožní synchronizovat naše úsilí a omezit tak dosavadní roztříštěnost našich snah. Nejedná se o pokus vytvořit nějaký nový svaz, ale má vzniknout svobodný prostor ke sdílení. Platforma tedy není omezení, ale služba nás všech. V neposlední řadě má být i místem bezpečného setkávání se zástupci vědy tak, aby se naplnily naše společné cíle pomoci potřebným. Vždyť jen nemoudrý zahrabává léčivé prameny jen proto, že nevěří, že jsou, ač je sám může někdy potřebovat.

    Ústav pro nemedicínské terapie, z. ú. (https://www.upnt.cz) ve spolupráci s profesní komorou Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky (https://www.sanator.cz)

Vydáno:   26. 02. 2020

Přečetlo:  775 čtenářů
Zdroj: https://www.sanator.cz

Autor (vložil): BIOVID TV( Sekce Kurzy, akce, semináře není zahrnutá do diskuzí, má strukturu pouze informační )