Články

- Kurzy, Akce, Semináře -

Dvouleté studium Tarotu a psychologie
Určeno pro zájemce, kteří chtějí využívat Tarot ve své profesi - například v rámci poradenství, koučování, psychoterapie, při vedení lidí atd.

Ukončeno závěrečnou praktickou zkouškou a certifikátem.

První rok je studijní plán včetně termínů stejný jako u ročního dvousemestrálního studia Tarotu. Po absolvování ročního studia tarotu, lze přímo navázat 3. semestrem.

1. Semestr - „Odhalení skrytých tajů Velké arkány“

Je věnován intenzivnímu a hlubinnému studiu symboliky Velké arkány a metody výkladu karet. Představí základy psychologie C. G. Junga a jejího praktického využití na cestě životem.

Tvoří 5 setkání v Ostravě, která se uskuteční 1x měsíčně během pracovního týdne od 17h do 20h, obvykle třetí čtvrtek v měsíci.

Každé setkání má teoretickou i praktickou část. V praktické části se provádí výklady k aktuálním tématům.

Cena za semestr je 1950,-Kč

Termíny 1. semestru v roce 2020/2021: 17.9., 15.10., 19.11., 17.12., 21.1.

2. Semestr - „Výprava za taji Malé arkány a Dvorních karet“

Je věnován hlubinnému studiu symboliky Malé arkány a Dvorních karet v souvislosti s dělením psychických funkcí dle C. G. Junga. Seznámí se základy psychologického poradenství.

Tvoří 5 setkání v Ostravě, která se uskuteční 1x měsíčně během pracovního týdne od 17h do 20h.

Každé setkání má teoretickou i praktickou část. V praktické části se provádí výklady k aktuálním tématům.

Cena za semestr je 1950,-Kč

Termíny 2. semestru v roce 2021: 25.2., 18.3., 22.4., 20.5., 17.6.

3. Semestr - „Dále s Tarotem do hlubin lidské duše“

Je soustředěn na studium psychologických jevů, psychologie osobnosti, její typologie, konceptů C. G. Junga a dalších významných autorů, podává základy psychopatologie a duševní hygieny. Naučí, jak využívat tarot k rozvoji vlastní osobnosti a zvýšení psychické pohody.

Tvoří 5 setkání v Ostravě, která se uskuteční 1x měsíčně během pracovního týdne od 17h do 20h.

Každé setkání má teoretickou i praktickou část. V praktické části se provádí výklady k aktuálním tématům.

Cena za semestr je 1950,-Kč

4. Semestr - „Tarot při práci s klientem “

Je věnován především praktické přípravě pro práci s klienty. Naučíte se, jak kvalitně pomáhat lidem prostřednictvím výkladu tarotu. Probereme metody práce při různých zakázkách od klientů. Poznáte potenciál i limity práce s Tarotem, jak předcházet úskalím profese a mnohé další.

Tvoří 5 setkání v Ostravě, která se uskuteční 1x měsíčně během pracovního týdne od 17h do 20h.

Každé setkání má teoretickou i praktickou část. V praktické části se provádí výklady k aktuálním tématům.

Cena za semestr je 1950,-Kč

Vydáno:   08. 08. 2020

Přečetlo:  258 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): SvatavaJ( Sekce Kurzy, akce, semináře není zahrnutá do diskuzí, má strukturu pouze informační )