Články

- Zamyšlení -

Jasné poznání
Richard Krajča
JOD-HE-VAU-HE

    Jak se člověk postupně vyvíjí, roste i jeho poznání. Pravé poznání závisí na stupni jeho zralosti a čistoty vždy, všude a ve všem. Pravé poznání není dáno každému. Každý si ho musí poctivě a upřímně vydobýt. Ve hmotném životě, ve shonu za životními potřebami má mnoho příležitostí, aby alespoň trochu nahlédl do své povahy, poznával jí, prožíval jí a podle možností ji stále zlepšoval. Každý člověk má svědomí, které mu vždy jasně a pravdivě ukazuje, co udělal špatně, a po citové stránce spravedlnosti jej také vnitřně upozorňuje, aby tu nebo onu chybu ihned napravil, než bude pozdě, než se dostaví následek, který si vytvořil ve světě Příčin. Tak daleko sahá pravá univerzální láska k člověku a záleží pouze na jeho dobré vůli, aby svému svědomí věnoval náležitou upřímnou pozornost a vyvodil z tohoto poznání také důsledky. To znamená, aby provedl do všech důsledků to, k čemu jej vede jeho naprosto čisté a upřímné svědomí.

    Jak šťastný je ten, kdo své svědomí respektuje a udělá vždy to nejlepší podle napomenutí, upozornění samotné Prozřetelnosti, která se v něm tímto způsobem tak láskyplně projevuje. Existují univerzální zákony, které platí v celém nekonečném a věčném univerzu-vesmíru, a protože i my jsme součástí vesmíru, působí i vás samých, i když si to přímo neuvědomujeme. Univerzální zákony jsou vtěleny v celé naší osobnosti, v každé kapce krve, ba v každém atomu hmotného, astrálního a duchovního těla. Jen je třeba si jich náležitě povšimnout a žít přesně podle nich, tj., vždy, všude a ve všem zachovávat jejich zásady. Jak rosteme ve svém boji proti všemu co nám škodí, tak také na druhé straně roste naše jasné poznání, které nás více a více připoutává k absolutní Pravdě o všech našich příčinách a následcích, které prožíváme na hmotné úrovni. Příčiny prožíváme tak dlouho, dokud nám nesvitne pravé poznání o vlastním účelu života. Až tam musíme dojít, chceme-li sami sebe poznat, kdo jsme v naprosté pravdě. Jasné poznání je vždy obestřeno velkou a neproniknutelnou přitažlivostí ke všemu hmotnému, čím nás zahrnuje hmotný svět se všemi klamy a utopiemi, ve kterých se topíme tak dlouho, až se nám jednou zažehne pravá jiskra poznání.

    To vše záleží na tom, jak dalece je ten či onen člověk způsobilý, zralý k tomu, aby při nastoupení tohoto pravého směru života nikdy nezakolísal a nevrátil se zase tam, kdy byl dříve, nebo aby ještě hlouběji neklesl do temnot nevědomosti.
Dlouhou dobu se zabývám hermetikou a pokud by v tomto chtěl někdo poradit, rád mu pomůžu. Kontakty a veškeré informace naleznete viz zdroj.

Vydáno:   26. 08. 2020

Přečetlo:  259 čtenářů
Zdroj: https://www.aurione.cz

Autor (vložil): Richard KrajčaKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Nu,
6. 09. 2020 17:28
Grush