Články

- Bytosti světla -

Duchovní průvodci I.

Pod tímto výrazem se skrývá jedna, nebo více bytostí, kteří učí, léčí a pomáhají nám na pouti životem cestou k větší připravenosti a duchovnímu porozumění. Nachází se nad námi ve vyšší frekvenci, zatímco projevy přichází ve světě hmotném.

Komunikace s nimi probíhá převážně telepaticky, jasnovidně (např. pomocí obrazů), během meditace, snění, nebo při výuce, jak se soustředit, dívat se a naslouchat jim. Někteří lidé nazývají tuto metodu navázání kontaktu jako „channeling“. Čím více budete cvičit, tím snadněji dosáhnete výsledků.

Počet duchovních průvodců u jednoho člověka se různí podle vývoje a zkušeností osoby. Nejsilnější spojení je s druhou stránkou vaší duše, označené jako „zářivé dvojče“ ? dvojí aspekt vaší duše pod a nad vámi, naprogramované vyhledávat opětovná shledání za účelem pocitu celistvosti, jednoty. Toto dvojče se odvolává k duchovnímu průvodci a nadále zůstává s vámi až do dalšího kontaktu, kdy fyzické tělo odpočívá.

Duchovní průvodci mohou mít mnoho jmen. Často navážou kontakt ve stejné době s více než jednou osobou, využívající shodnosti, což je jistě pohodlnější pro komunikaci.

Duchovní průvodci se mohou projevit jako nehmotné bytosti, mohou být odlišní? avšak je možné je spatřit.

Každý průvodce, který k vám přichází, má jistý účel, např. kvůli vašemu zdokonalování, schopnosti naslouchat problémům, duchovnímu rozvoji apod. Průvodce vás může zachránit během neštěstí, vstoupením do vašeho těla, nebo zastavováním času.

Bylo objeveno, že lidé, kteří žijí vyvážený život, mají humorné průvodce a tím prokazují pozitivní vliv na sebe, což je jistě zdravý způsob.

Při duševní chorobě, dokonce nerozpoznané, ještě ve spícím stádiu, bude takový člověk přitahovat negativní zkušenosti a bude je dávat za vinu průvodcům, či temným silám. Ve většině případech to není pravda. Průvodci? ať už dělají cokoliv? jsou bytosti pozitivní. Jestli-že vás hlasy ve vaší hlavě spletou, vyhodnotíte je jako konfliktní a chováte se jako šílenci, vyhledejte profesionální pomoc a oceňte tuto možnost, že existuje.

Nebojte se, duchovní průvodci s vámi budou spolupracovat, abyste dosáhli vzájemného kontaktu. Takové vzájemné vztahy jsou zkušenosti, vytvořené vaší duší a přinášející vám větší uvědomění.

Příště bude následovat lekce setkání s duchovními průvodci.



Vydáno:   09. 04. 2007

Přečetlo:  4059 čtenářů



Komentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)