Články

- Poutní tajemná místa -

NEČEMICE - lázně v lesích plné záhad!
Místa se silně vyzařující pozitivní energií !!

V blízkosti vesnice Kounov se nacházejí tajemné kamenné řady. Pozitivní energie, kterou zde načerpáte, je nepopiratelná, vyhnete-li se ovšem kameni zvanému Gibon (nebo nevyhnete, ale obejdete řady v určitém směru).

Na západ od Kounovských řad, v úžlabině mezi Rovinou a výběžkem Písečná se skrývá kostelík sv. Vojtěcha. V jeho stěnách najdeme zbytky původní rotundové apsidy z kvádříkového opukového kamene. Dle tradice...

...přišel sv. Vojtěch do zdejšího kraje v době, kdy se poprvé vracel z Říma do vlasti, v době, v níž byl kraj sužován už mnoho let suchem. Světec na tomto místě vymodlil pro lidi déšť a požehnání,...

...proto mnozí soudí, že kamenné řady představovaly posvátné pole, na němž byly do brázd sázeny kameny do předem vyrytého, asi 30 cm hlubokého žlábku. Zemina byla přihrnována na způsob valu. Posvátné pole zaručovalo věčnou úrodu. Mohly být na něm vítány i návraty Slunce...

Dle jiné verze stavba Kounovských řad souvisela s prokázanou neolitickou svatyní, k níž řady směřují. Jedná se tedy o nejstarší kamenná řadastavbu na českém území? Vzhledem k nálezu neolitické kruhové svatyně nebo prehistorické observatoře u obce Makotřasy (poblíž silnice z Prahy do Slaného, polovina 4. tisíciletí př. n. l.), je možné soudit, že megalitické stavby na Západě vznikaly až po těch v Čechách! Jinými slovy: tehdejší obyvatelé Čech učili stavitele Stonehenge nebo Carnacu!

Kounovských řad je 14. Sloužily jako pravěké letiště? Výhradně křemencové kameny po ozáření z výšky prý fluoreskují, takže piloti mohli bezpečně přistávat. Ale nejdelší dráha měří 450 m, je tedy pro přistání letadla krátká... Dle výzkumů RNDr. Břetislava Krčmáře z r. 1999 byly řady vystavěny tak, aby „kopírovaly“ vyzařování skryté energie, např. pramene vody, ložiska rudy apod.

Kameny jsou postaveny na místech geologických zlomů v zemské kůře nebo jejich těsné blízkosti. Mají označovat výrazné magnetické pole, ale pouze na probíhajících zlomech ve směru sever ? jih. Ostatní tektonické směry nebyly obloženy. Křížení tektonik však bylo obloženo velkým balvanem, mylně nazývaným menhir (Pegas leží na zlomech směrů S-J, V-Z, SV-JZ).

Nad kameny někteří pozorují ohnivé válce či oranžová světla, jiní slyší hluboké bzučivé zvuky nebo vzdálenou bojovou vřavu?

Ve vzdálenosti 5 km od Kounovských řad jsou menší kamenné řady u obce Nečemice (z Nečemic směrem na Třeskonice a v zatáčce u chatové osady Nový Svět odbočit vlevo na silničku, která vede po vrstevnici k samotě Nový Svět, pak ještě kousek za samotu a v zatáčce silničky odbočit doleva na lesní cestu. Deset minut pěší chůze k 5 až 6 řadám).

Vydáno:   08. 05. 2007

Přečetlo:  5096 čtenářů
Zdroj: http://www.necemice.tym.cz

Autor (vložil): ObecKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Jedna z dalsich teorii
19. 11. 2007 21:42
Trefort
¤ To all
8. 05. 2007 13:45
Patejl UH