Články

- Meditace a relaxace -

Transmisní meditace
V současné době na lidstvo začínají působit Vodnářské energie. Vstupují do spojení s vyšší složkou naší bytosti, čili s duší a my často pociťujeme neidentifikovatelné nutkání. Cítíme, že toto puzení nás vede ke kontaktům s lidmi a situacemi, ve kterých nachází své uplatnění. Tento impuls, vznikající na úrovni duše, má název služba. Je jedním z těch velkých učení, které se v nadcházející době plně rozvinou. Služba Nové doby je nejúčinnější, je-li vykonávaná ve skupině. Je zajisté známo, že skupina může pojmout mnohem více energie, než osoba, která medituje o samotě. Transmisní meditace nabízí ojedinělou možnost sloužit lidstvu skrze spolupráci s jinými lidmi v místě svého bydliště.

Co je to Transmisní meditace?

Transmisní meditace je speciální druh skupinové práce, v průběhu které účastníci nabízí sebe (svá energetická centra, nebo-li čakry) jako nástroje pro transformaci (snížení vysokého potenciálu) duchovních energií, jenž pochází od Duchovní planetární hierarchie Mistrů.

Mistři jsou staršími bratry lidské rasy, kteří střeží a vedou lidskou evoluci. Tímto způsobem zásobují planetu energiemi, které mění svět a které jsou takto více přístupné a užitečné pro lidstvo i pro další podlidské říše. Podle britského ezoterika a mezinárodního lektora Benjamina Creme je transmisní meditace nejdůležitější prací, kterou skupiny mohou nyní snadno vykonávat. Není v rozporu se žádnou jinou meditační praxi, kterou se běžně zabýváme. Ve skutečnosti individuální meditaci posílí, jako i další naše působení a službu.

Transmisní skupina není místem, které by sloužilo individuálnímu poradenství, "channelingové" práci, kontaktům s astrální rovinou, ale ani s anděly a strážci, atd. Spíše opačně, při transmisní meditaci je třeba se těmto kontaktům vyhýbat. Je potřeba pouze a jednoduše odevzdat sebe sama službě světu. Vedlejším působením tohoto nezištného konání je stejně potom intenzivní duchovní vývoj všech zúčastněných. To, čeho je možno dosáhnout v průběhu 20 let individuální meditace, je možno dokázat v průběhu jednoho roku soustavné a pravidelné transmisní práce.

Jak meditovat?

Všichni, kteří se setkávají ve skupinách za účelem transmisní meditace, ať starosti a problémy všedního dne nechají za sebou.
Účastníci meditace by při setkání měli být vnitřně ztišeni a nemluvit mezi sebou o žádných delikátních ani kontroverzních záležitostech. Po usednutí k meditaci všichni provedou několika minutovou relaxaci, každý jak umí a pak vedoucí meditace, anebo jiná pověřená osoba začne tím, že zanotuje hlasitě "OM", všichni se k němu přidají. Celkově se zpívá třikrát. Potom společně se pronese zpaměti, či přečte Velká invokace.

Dále, pro rychlejší přivolání přílivu energií může někdo z účastníků nahlas přečíst některý z Kristových prostupů (jsou vysoce energetické). Ostatní mají již oči zavřené a jejich pozornost je zaměřena do centra Adžna. Později dotyčný hasí světlo a tím začíná vlastní meditace. Všichni své vědomí soustředí do 6. čakry. Ten, kdo vede meditaci, má za úkol každých 15 či 20 minut hlasitě znovu všechny upozornit k udržování pozornosti. Vyhovují věty: "Koncentrujeme se na 6. čakru. Ve své mysli intonujeme slovo OM".

Každý z účastníků meditace přivolává do své Ádžňa čakry slovo OM, které si v duchu zpívá. Je to důležitý prvek této meditace, jelikož u většiny z nás po nějaké době pozornost klesá z bodu Adžna dolů do míst solar plexu, tj. na astrální rovinu. A správné provedení transmisní meditace se týká ale roviny mentální! Prosím, abyste na tohle pamatovali.

Transmisní meditace by měla trvat nejméně hodinu, ale ještě lepší by bylo meditovat dvě až tři hodiny. Samozřejmě doba trvání meditace by se měla zvyšovat postupně se vzrůstající praxí.

Po ukončení meditace vedoucí s celou skupinou opakuje třikrát slovo: ŠÁNTÍ. A potom dodává: "Prosíme Mistry moudrosti o pomoc v léčení sebe sama či svých blízkých". A začíná první, například: "Prosím o vyléčení mé manželky Anny anebo dcery Evy, atd." To stačí. Není nutno uvádět příjmení, datum či místo narození, ani říkat název nemoci, kterou daná osoba trpí. Každý ukončuje svou prosbu slovem AMEN, tímto předává iniciativu dalšímu člověku sedícímu vedle. Prosby o pomoc skončí, kdy odevzdávané slovo se vrátí opět k osobě, která řídila meditaci.

Následuje konec meditace. Všichni povstanou a v úplném klidu se rozcházejí domů. Je důležité, abychom po meditaci málo mluvili, poskytujíc tímto čas našim čakrám, aby poté, co skrze ně proudily energie z vyšších kosmických rovin, se mohly v klidu navrátit do normálu.

Vydáno:   06. 06. 2007

Přečetlo:  3153 čtenářůKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)