Články

- Bytosti světla -

Indigové děti
Indigo je název temně modré barvy světelného spektra, stále častěji se objevující v lidské auře (energetickém či jemnohmotném těle člověka). Pojmenování „indigové děti“ vychází z aurické typologie, která se zabývá souvislostmi mezi barvou aury a osobnostními charakteristikami jednotlivce.

Ozývají se (zcela pochopitelně) také hlasy těch, kdo auru podle svých slov vidí a popírají, že by mohly být tyto teorie pravdivé. Potíž je v tom, že většina lidí sice vidí některou část aury, ale zpravidla spíše vnější vrstvy, odrážející naše emoční stavy. K dalším zkreslením může docházet také proto, že auru druhých vnímáme skrze svoji vlastní. V aurické typologii se jedná o nejvnitřnější vrstvy aury, které bezprostředně obklopují naše fyzické tělo; zpravidla máme jednu až dvě, maximálně tři hlavní aurické barvy, vypovídající o naší osobnosti. Bez ohledu na to, jestli jsou tyto informace stoprocentně správné, pojmenování „indigové děti“ se již vžilo a proto bude užito i zde k popisu lidí se specifickými vlastnostmi.

Přestože je tu již jedna generace mladých dospělých, většina „indigových“ je v současné době v dětském věku. Tyto děti mají velmi specifické charakteristiky, které je odlišují od předchozích dětských generací. Jak již bylo řečeno, jejich pojmenování souvisí s barvou aury (která souvisí také s čakrou třetího oka, reprezentující intuici a psychické schopnosti). Tyto děti jsou velmi vědomé od útlého dětství, extrémně emočně a někdy také fyzicky citlivé až křehké, vysoce akademicky nadané a/nebo jinak talentované, často jsou nadané také metafyzicky, s vynikající intuicí, buď velmi empatické a soucitné a nebo naopak zdánlivě chladné a bezcitné. Neuznávají falešné autority a často proti nim vystupují, jsou nekonformní a mají schopnost dokonale zrcadlit své okolí.

Indigové děti musejí po příchodu na svět překonat mnohé výzvy. Jejich extrémní citlivost dokáží někteří rodiče či prarodiče jen stěží pochopit a ocenit, protože ji sami nemají. Nadání těchto dětí v takovém měřítku je neobvyklé, jejich nekonformní přístup k systému a disciplíně jim působí mnoho potíží v průběhu dětství a někdy i v dospělosti. Na druhé straně jim právě tyto vlastnosti mohou pomoci uskutečňovat své cíle, jako např. změnit systém vzdělávání. Být odlišný není snadné, ale je to také poslání. Indigové děti přicházejí pozvednout lidské vědomí (či sebe-uvědomění) na vyšší úroveň ? od izolovanosti k celistvosti a propojenosti se vším, s celým světem.

Vydáno:   25. 08. 2007

Přečetlo:  7352 čtenářůKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ O nás
6. 07. 2012 6:50
Klára - Indigové dítě
¤ Indigo
3. 01. 2009 21:00
Taliesin
¤ ...hm...
24. 08. 2008 16:16
Tullenicka
¤ udiv
2. 08. 2008 14:14
jirik
¤ svarec
3. 10. 2007 10:11
svarec
¤ :))
1. 09. 2007 18:49
Marcel
¤ Patřím k nim
27. 08. 2007 17:35
Lilli
¤ velmi zajimave
25. 08. 2007 23:48
Klerik