Články

- Meditace a relaxace -

Skupinové magnetizování
Jednou z nejsilnějších technik magnetizování je magnetizování ve skupině a vzájemné vysílání energie, aby si každý mohl vytvořit to, co chce. Energie skupiny mnohokrát zesiluje schopnost vytvářet peníze, věci, události a formy. Skupina, která má společnou myšlenku, ji může realizovat daleko účinněji než jednotlivec.

Příprava:

Toto cvičení se dá dělat kdekoliv, třeba i na veřejném prostranství nebo v restauraci. Nejdříve si zvolte někoho, kdo bude cvičení vést. Jeho/její úlohou bude udržovta skupinu v pohybu a napomáhat lidem vyjasnit si, co chtějí.

Postup:

Vedoucí vysvětlí skupině, jak budete postupovat. Každý člověk žádá vždy jen jednu věc. Skupina pak magnetizuje to, co si přál. K tomu pak může kdokoliv připojit nějakou svou poznámku, pokud ovšem máte dost času.
Vedoucí pak každého ve skupině požádá, aby se na chvíli ztišil/a a zvolil/a si nějakou konkrétní věc, o niž bude žádat. Kdož jsou všichni hotoví, vedoucí vybere člověka, který začne.

Každý člověk řekne ostatním, v čem by chtěl/a ve skupině pomoci při magnetizování. Vedoucí zachovává rovnováhu mezi pomáháním ve vyjasňování jednotlivých žádostí a zároveň udržování hladkého a plynulého průběhu. Nejlepších výsledků dosahují lidé, kteří žádají o něco konkrétního, co vypadá, že by to mohli skutečně získat. Například člověk žádající o peníze by měl být tak konkrétní, jak jen to bude možné. Určí si třeba, kolik si chce třeba vydělat měsíčně. Je-li žádost nejasná, když například někdo žádá o štěstí, vedoucí se může zeptat, jak by ten člověk poznal, že je šťastný. Podle toho pak také pozná, že se jeho přání splní. Přijde-li někdo s přáním, jež se jen obtížně vizualizuje nebo neví-li úplně jasně, co chce, může si místo toho vymyslet symbol, který jeho žádost představuje. Všichni se pak budou soustřeďovat právě na tento symbol. Vedoucí také každému pomůže, aby byl stručný/á a soustředěný/a. mluví-li někdo moc dlouho, může to energii skupiny spíš rozptýlit.

Jakmile jeden vysloví svou žádost, všichni ve skupině zavřou oči a posílají mu/jí energii. Ten člověk se mezitím může soustřeďovat na to, jaký bude mít daná věc, částka peněz nebo cokoliv jiného užitek pro jeho či její vyšší dobro i pro vyšší dobro ostatních. Bude přemýšlet o podstatě své žádosti a prociťovat vyšší kvality, jako jsou láska, mír, oživení nebo radost, které mu/jí ona věc přinese. Celá skupina mu/jí přinese energii.

Energie druhému člověku se dá posílat nekonečně mnoha způsoby. Používejte svou představivost a dělejte cokoliv, co cítíte jako správné. Buďte hraví a vynalézaví. Dělá-li skupina toto cvičení poprvé, vedoucí může nejdřív vysvětlit, že energie se dá přijmout i během docela krátkého okamžiku. Vedoucí také sleduje energii, kterou skupina vysílá. Možná ucítíte, že energie dosáhne v určitém bodě svého vrcholu a pak začne zase klesat. To se stává obvykle po 3-5 vteřinách. Začne-li energie klesat, vedoucí tuto část magnetizování ukončí, například slovy: "Díky."

Po vysílání energie někomu jinému jsou lidé často nadšeni a chtějí diskutovat o tom, co viděli a jaké vhledy získali. Máte-li dost času, můžete si vyhradit nějakou chvíli na komentář každého, kdo se na posílení energie podílel, na sdílení vašich vhledů a zážitků. Nebo to můžete udělat jen jednou, na závěr, pro celou skupinu, až projdete žádostmi jednotlivých lidí. Vedoucí pak dává pozor, aby komentáře měly stále vysokou úroveň energie a aby plynuly hladce.
Když skončíte práci s přáním jednoho člověka, vedoucí požádá dalšího. Až se všichni vystřídají, můžete celý postup jednou nebo vícekrát zopakovat. Můžete společně magnetizovat tolikrát, kolikrát budete chtít, vedoucí pouze sleduje, aby byla energie i v dalších kolech na stále vysoké úrovni.

Zhodnocení:

Skupinovým manifestováním vždycky vytvoříte velké množství energie. Můžete ji nabídnout lidstvu, říším zvířat, rostlin nebo minerálů, případně celému vesmíru. Ještě chvíli proto zůstaňte v tichu a představujte si, že energie, kterou jste vytvořili navíc, teď rozptylujete pro dobro všech říší a světů. Čím více energie vysíláte, tím více se jí k vám také vrátí.

Z knihy Tvoření peněz od S.Roman a D.Packer


Vydáno:   22. 11. 2007

Přečetlo:  3143 čtenářůKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ jasny
27. 11. 2007 23:58
Klerik