Vaše příběhy

Zvláštní schopnosti

Podivná síla - (komentáře)

tyna
Podivná síla
3. 02. 2007 14:59

Tě?ko říci co tohle znamení ti mělo říci: Někdy se o člověka takvzaně perou "dobré a zlé" síly jak v něm tak i mimo něho, zápas je to dlouhodoby, někdy se stává , ?e člověk se dá z jakých koliv důvodů na altruismus a zlé síly se dávají do pohybu chtíc ho strhnout na svou stranu, tady to vypadá, ?e pro jednou měly navrch a dosáhly svého, abys přestala léčit. Nesouhlasím ?e léčivá síla je pro vyvolené, je pro v?echny a máme ji v?ichni, jinak by se na?e tělo a mysl nemohly z nemocí uzdravit. Tady jde jen to, ?e jsou lidé, kteří tyto dary mají a jen proto?e je v minulých ?ivotech hledali a cvičili, a nám to mů?e připadat jako zázrak, a jsou zde lidé, kteří by je rádi měli, pro svůj obdiv a úctu, kterou si sami nedoká?í zajistit lidským chováním a tak předstírají, ?e něco mají.Také se setkávám s těmi, kteří něco"mají " něco za?ili a jsou netoleratní, proto?e není po jejich a lídé s nimi apriori nesouhlasí, pak je jim ztr?ena jejich maska a stojí před námi ve své nahotě a celé své kráse, takojoví jací skutečně jsou,a ne takoví jakými chtěli by být, proto nikdy nepřeceńujme lidi, kterí mají dary, neb jsou jako my, ikdy? někteří z nich to tak nevidí, zaslepeni duchovní pýchou.
Petr
Pro Bohumilu
27. 10. 2006 12:54

Bohumilo, jsem rád ?e jsi odepsala. Je mi líto ?e jsi ?patně pochopila má slova. Vá?ně jsem tě nechtěl přirovnat k tyranovi nebo vrahovi. Jen jsem chtěl poukázat na to jak jsem se cítil. Já vím ?e je moje vina ?e pou?ívám často přehnané příklady, ale to jen proto aby lidi pochopili jak se cítím. Jde tu jen o pocity, nikoli o lidi. Pořád si ale stojím za svým ?e v autorčině článku jednalo zlo. Tím nechci říct ?e tvůj názor je mylný. Stejně jako ty, i já se mů?u mýlit. Názory vyjadřujou jak člověk cítí daný problém a neshazujou jiné lidi. Opravdu zále?í jak je článek i názor pochopen. Pak se to mů?e vyvrbit viz ná?e li?ící se názory a styl jakým jsou psány. Tvůj názor jsem pou?il ve svém jen proto ?e ve mě vyvolal to rozhořčení ale nebyl to ?ádný útok na tvou osobu. Chápu ?e jsi to pochopila v negativním smyslu a vztáhla to na sebe. Jak říkám, zále?í na pochopení.
Bohumila
pro Petra
27. 10. 2006 7:23

Petře, ty jsi mne jednou větou označil za vraha a tyrana, to ?e jsi se v zápětí omluvil je prostě pozdě, proto?e to na tvém výroku nic nemění a mně se tvůj soud o mé osobě hluboce dotkl. Rozhodně jsem tě za zlého neoznačila pro tvůj příspěvek k článku a tvůj názor, ale proto k čemu jsi mě přirovnal. Teď jsi pro?il to co já po tvém výroku a vidí? jak tě to nadzvedlo a kolik rozhořčení to v tobě vyvolalo. Teď doufám chápe?, ?e není nic příjemného o sobě číst něco co tě hluboce zasáhne a co cítí? jako křivdu. Tímto bych na?i diskuzi ukončila a jsem ráda, ?e ses ozval, mo?ná ses i poučil a pří?tě si uvědomí? dřív ne? to napí?e?, jak mohou takové výroky lidem ubli?ovat. Měj se hezky, buď v?dy na straně dobra a nezapomeň, ?e omluva v?dy v?echno nesma?e.
Petr
Pro Bohumilu
27. 10. 2006 0:22

Dobře si přečti co jsi napsala. Podle toho jsi toti? zlo ty. To tě nechci urazit, jen tě cituji. Já jsem nikoho neurá?el a předem jsem se ti omluvil. Ve mě ?e je zlo jen proto ?e netoleruju lidi s jiným názorem? Já je toleruju ale nebyla jsi to ty kdo mě teďka napadl a označil za zlo jen proto ?e mám jiný názor ne? ty? Pí?e? ?e i my?lenka která působí bolest je zlo, tak proč ho působí? mě? Já jen pí?u názor a nikoho neurá?ím. S autorkou soucítím a to je ?patné? Ty jsi mi způsobila velkou bolest tam hluboko uvnitř srdce. Tedy podle tvého tvrzení jsi ty zlo, tak jak tedy mů?e? obhajovat dobro kdy? podle tvých kritérií páchá? zlo a ?e to zlo je v tobě? Kdo jsi ?e si myslí? ?e jen ty má? pravdu a ka?dý kdo tvrdí opak je zlo? Dokud s tebou v?ichni souhlasili tak bylo v?echno v pořádku, ale kdy? jsem při?el já s jiným názorem tak ses ukázala jako velmi netolerantní osoba která há?e ?pínu na druhe? Kdy? jsme u té tolerance, ty si přečti celý článek i s příspěvky a uvědom si kde ta netolerance začala. Mám velikou chu? si o tom s tebou promluvit někde na?ivo. Jenom proto ?te mě napadá? a zraňuje? i kdy? jsem ti nic neudělal a předem se omluvil, nepřestanu ve svém způsobu my?lení. V?dycky budu stát na straně dobra a? se ti to líbí nebo ne.
Bohumila
pro Anonyma
26. 10. 2006 8:18

"Léčitel" alias "Zlý člověk", který lidi zastra?uje a okrádá je o čas a peníze je prostě podvodník a vy jste to za?ila na vlastní ků?i. A jen tak mimochodem, ?ádná zlá síla nedoká?e léčit a tedy pokud autorka lidi léčila, nemohla to být ?patná energie. Nepsala přece, ?e lidem ubli?ovala, ale ?e jim pomáhala a léčila je. Petr svým příspěvkem vlastně říká, ?e to co autorka dělala, bylo ZLO a tím urazil i autorku. Pokud autorčina metoda léčení lidem pomáhala, nebyla to zlá energie. Pokud ov?em její metoda lidem ubli?ovala je nutné s tím přestat.
Bohumila
nesouhlasím s Petrem
26. 10. 2006 7:37

Zlo je v lidech jako jsi ty, proto?e vyná?í? ukvapené soudy a urá?í? lidi jen proto, ?e mají jiný názor ne? ty. Já s tvým názorem nesouhlasím, prostě respektuji tvé právo na vlastní názor a neurá?ím tě. Pří?tě zva?uj slova a neříkej, ?e ZLO nesná?í?, kdy? ho sám ?íří?! I ka?dá ?patná my?lenka, která někomu ublí?í je ZLO a tvé přirovnání je víc ne? zlé. Ne?kodilo by ti více tolerance, kdy? se chce? zapojovat do diskuzí.
Anonym
?patná rada
23. 10. 2006 14:42

Omlouvám se, moje předchozí "rada" byla asi ?patná. Zřejmě má pravdu Petr ve svém posledním příspěvku. Patrně jde o projevy zlého ducha, který nesouhlasí s omezením své působnosti ukončením léčitelské činnosti. A
Petr
ZLO
22. 10. 2006 21:40

Podle mě to byl protest zlýchmocností ?e u? se dál nebude ?ířit zlá síla kterou jsi tímto předávala a pokus o donucení pokračovat. I kdy? zlo působí bolest a zmar, v případě ?e to předává? lidem kteří potřebujou pomoci ze zdravotních důvodů, je to zlu vhod ?e tvým prostřednictvím bude v lidech a uzdraví je to, proto?e zlá sila která se přes tebe dostala do lidí je mů?e snáz ovládat. Zlo je rádo kdy? je v lidech. Kdyby protestovalo dobro tak tě určitě takhle nevyděsí. Ten křik co jsi psala mi spí?e připomíná výkřiky z pekla. Taky mám své schopnosti a při čtení toho co napsala Bohumila ve mne vyvolalo vlnu rozhořčeného nesouhlasu. Stejného jaký poci?uji kdy? někdo zlý týrá zviře nebo se ho ohavně sna?í zabít. Omlovám se Bohumile pokud se urazila, ale já prostě vylo?eně nesná?ím zlo. Je ve mě hluboko zakořeněn smysl pro spravedlnost.
autorka
díky
22. 10. 2006 1:51

V ka?dém případě díky za Va?e komentáře.Vá?ím si Va?ich slov. Bohumila má pravdu i v tom,?e Zlo se projeuvuje i jinak.Ale nahánění hrůzy,to je doména Zla.Bo?í síla se vyznačuje pro člověka pocitem bla?enosti,lásky ,klidu a té nejhlub?í pokory.Zlo nahání hrůzu,beznaděj a strach. A celá má rodina,byla tehdy vystra?ená. Několik nocí jsme měli rozsvícená světla,také jsme vícekrát sly?eli hlasy a já i kroky v podkroví,nebo dusot kopyt.Pokud mám lidem předat energii,chci vědět odkud při?la. A opět má pravdu Bohumila,neexistuje toti? ?ádný návod.
Tilion
Pomáhej dál
21. 10. 2006 11:20

Pomáhat těm, kteří to potřebují, není zlo. To, co jste sly?eli, byl protest proti rozhodnutí přestat, v tom souhlasím s Bohumilou. Mo?ná protestovali ti, kteří čekají na Va?i pomoc.
Ivi
myslím si...
20. 10. 2006 1:34

Já si myslím,?e to v?echno se mo?ná stalo z důvodu,?e s tím mo?ná je?tě nemáte skončit.....je to relativní...,Ka?dý má mít na něco určitý čas,a mo?ná to hrůzné,co vzbudilo tolik rozruchu,bylo bolestné a velké NE.....Ka?dopádně bych to nechtěla za?ít a podle numerologie i já mám svůj dar, k tomuto směru,ale zatím jsem se v něm moc nena?la,ka?dopádně si myslím,?e je to nepříjemné a jestli u? je ted jak se říká klid po pě?ině je to dobře....,ale bude to tak pořád...?????
Anonym
Bohumila má pravdu!
19. 10. 2006 13:54

Setkala jsem se s léčitelem, který se mne sna?il přesvědčit, ?e mé zdravotní obtí?e pramení jen z no?ení prstýnku po babičce a naopak mi sdělil, ?e man?el umírá. Zoufala jsem si, uvěřila - a man?el dodnes ?ije a je zdravěj?í ne? já. Je skutečně málo dobrých a charakterních léčitelů. Otázku, zda léčitel bere sílu z dobrých nebo ?patných zdrojů, si zodpovídám biblickým "po ovoci poznáte je". A
Bohumila
Dar
19. 10. 2006 7:35

Člověk, který má "DAR" léčit a pomáhat tak lidem, nemů?e lehkomyslně sám rozhodnout o tom, zda v tom bude pokračovat nebo ne. Zvlá?tě pokud ho k tomuto rozhodnutí nevedou vá?né osobní či zdravotní důvody. Ka?dý kdo dostal tento dar do vínku si sám hledá mo?nosti, jak tuto léčivou sílu bude pou?ívat, to znamená najde si svůj systém a jestli to spojuje s něčím dal?ím pozitivním není vůbec na ?kodu, pokud jde o pozitivní vliv na léčeného člověka. ?ádný návod prostě neexistuje! Vesmírná energie, která je potřebná k tomu, aby vám pomáhala léčit a která vás v podstatě dobíjí, není pro ka?dého, ale jen pro "vyvolené" a ti ji musí předávat dál, a? se jim chce nebo ne. To co jste v?ichni sly?eli byl protest a výstraha pro vás, mělo vás to donutit znovu se nad svým rozhodnutím zamyslet, mo?ná upravit vlastní metodu léčení, přehodnotit svoji dosavadní činnost a podobně, ale rozhodně to byl nesouhlas s va?im ukončením - pomáhat lidem. A je to opravdu ?koda, proto?e dnes existuje tolik podvodníků, kteří se vydávají za léčitele a rozhodně jim nevadí, ?e lidem více ?kodí ne? pomáhají /bezchrakterní lidi - i tak se projevuje ZLO/.
eores
nop
18. 10. 2006 19:57

jj to byla asi dávná ?patná atmosféra ?ířící se světem prostě ZLO