Vaše příběhy

Vnímavá zvířata

Duše se vracejí X - (komentáře)

Ajsha
dotaz
3. 08. 2009 21:33

Bohunko, Va?e příběhy jsou, ač smutné, tak velice poutavé, krásné a svým způsobem povzbuzující. Jediné, co mi ve Va?ich prvních příbězíc (Du?e se vracejí...) nesedí, je věk Va?í neteře Janičky. Jednou pí?ete, ?e jí budou 4 a pak najjednou 6... Porovnávala jsem data příspěvků a musela by přeskočit sladkých 5... Chci Va?im příběhům věřit a vlastně snad i věřím, ale mů?ete mi to nějak vysvětlit? Děkuji a přeji mnoho elánu do dal?ího psaní!
Bobřice Jana
Kniha
26. 06. 2009 0:04

Bohunko, sleduji Va?e příběhy u? ......hodně dlouho. Byla bych ráda, kdyby jste mi odpověděla, kdy bude Va?e kniha hotová, kdy se mů?eme tě?it na dal?í va?e příběhy. Jana
ambracool
Du?e se opravdu vracejí
22. 06. 2009 16:40

Dobrý večer, chci reagovat na příspěvky paní Bohumily a ostatních. Dříve jsem moc nevěnovala pozornost přírodě a jiným úkazům okolo mě a u? vůbec jsem se nezajímala o nadpřirozeno a z duchaření jsem brala jako legraci.Bylo to před 11lety kdy se mě babička ptala na to ?e a? zemře zda na ni nezapomenu a budu ji mít pořád ráda řekla jsem ?e na ni budu v?dy myslet a v dobrém ale ?e nechápu proč má takové řeči kdy? jsem vycházela z jejího pokoje ve skleněných dveřích jsem zahlédla postavu asi starého mů?e v obleku a klobouku jak vychází ven kdy? jsem ale vyběhla z domu nikdo nikde nebyl bylo to zvlá?tní ale dva měsíce na to babička zemřela.Bylo mi jasné,?e jsem viděla ducha.Moje maminka byla vá?ně nemocná a po letech se její nemoc opět připomněla léčila se ve vyhlá?ené nemocnici kde jí ozařováním a chemoterapií prodlou?ili ?ivot,měla klid dva roky poté se tam ocitla znovu.Kdy? ji z čekárny volali do ambulance tak se z ničeho nic před ní objevil velký pozlacený kří? zvedla ho a ?la do ambulance.Byl to kří? krucifiks a na druhé straně byl vyznačený rovnoramenný kří? v kruhu a texty - v kří?i jest spása a láska necítí břemena.Z nemocnice jsem si vzala maminku domů byla u? le?ák a měla bolesti starala jsem se o ni jak to jen ?lo a v?dy kdy? jsem měla pocit ?e to dál nezvládnu se tak na ni dívat tak jsem si vzala do ruky ten kří? a opakovaně si četla tu větu láska necítí břemena a to mi dávalo jakousi sílu jít dál.Ten kří? jsem měla u sebe proto?e kdy? ji při propu?tění oznámili ?e jde domů na do?ití a není pro ni ?ádná léčba tak byla zklamaná a dala mi ten kří? se slovy ?e stejně jí nepomů?e.Po dvou měsících zemřela.A to tak ?e jí bylo celý den zle u? pár dní nemohla téměř mluvit a tak jsem si k ní navečer toho dne sedla a dívali jsme se na sebe chvíli jsem si k ní i lehla a začala jí něco vyprávět připadlo mi ?e mě sly?í a tak jsem si k ní sedla a řekla jsem jí ?e zda mi rozumí at mrkne víčky a ona to udělala a tímto způsobem jsme si vykládali kdy? něco nechtěla tak mrkla dvakrát nebo vůbec.Moje mám mi sice umírala před očima,ale na druhou stranu jsem za to ráda,proto?e jsem jí v tu chvíli mohla říct jak ji mám ráda a vá?ím si jí a taky jsem jí pár věcí slíbila co v budoucnu udělám a rozloučila jsem se s ní.Za nedlouho jsem měla s maminkou sen kdy se mi zjevila jak le?í na posteli pořád ztrápená tou nemocí a říká mi "neboj,v?echno to bude zase dobré" a těch snů potom bylo v průběhu tohoto roku více v?dy mě trápilo ?e pořád se mi zjevuje jako nemocná a? nedávno v posledním snu u? chodila měla sílu a byla asi zdravá.Za pár měsíců to bude rok co zemřela a pořád to je?tě dost bolí,ale od doby,co jsem potkala před pár měsíci svého přítele tak se umím zase smát a a mámu u? nevzpomínám jen se slzami v očích. Co se týče kří?e kdy? si ho já nebo můj přítel dáme na dlan tak v něm cítíme tlukot srdce někdo jiný zase prý neskutečnou energii. Po těchto ?ivotních zku?enostech u? vím, ?e je něco mezi nebem a zemí a ?e bysme se měli o dění kolem sebe více v?ímat a v?eho hezkého co nás obklopuje vá?it.
Vojtas
pro Morry
17. 03. 2009 17:28

vím, ?e pí?i pozdě, ale něco takového je více nebezpečné, ne? si jen doká?ete představit, proto?e si s vámi du?e mů?ou později začít hrát, a? k nim získáte plnou důvěru. Ale mo?nost tu je : http://www.poznani-knihy.cz/detail/5/16303/virtue-doreen-poslove-svetla v této knize s e dozvíte to nejdůle?itěj?í
Domi
Mám dvě teorie
8. 03. 2009 20:28

Dobrý den, zdravím v?echny, kteří tu přetrvávají a podporují paní Bohumilu. Víte, rád bych něco řekl. V ?ádném případě nechci někomu za?kodit nebo něco takového, ale musím říci, ?e tomuto příběhu zkrátka nevěřím. 1) Paní Bohumila vlastní zajisté spisovatelský talent, ale nebyla si třeba plně jista, jestli by měla začít psát knihy a kdy? objevila tyto stránky, tak aby si dokázala, ?e má na to začít kariéru spisovatelky, začala vymý?let příběh a ptát se na vá? názor. A jak se ukázalo, Vy ste jí pomohly vschopit se a napsat knihu, paní Bohumilo, přeji Vám hodně úspěchu. 2) Nechci někoho stra?it, ale jako příčinna va?ich "komunikací" s va?ím zesnulým bratrem se mů?e také bohu?el činit nemoc. Nemoc, vyvolaná stresem, smutkem, zá?tí, po smrti Va?eho bratra. Něco jsem o tom četl a opravdu si nevymý?lím, to ?e Vám řekl, ?e jeho bývalá ?ena mu dlu?í úpis k nemovitosti jste mohla mit zafixované v podvědomí a nemoc toto vytáhla a pou?ila. Také mámí smysly. To? v?e. Doufám, ?e jsem nikomu neublí?il, s pozdravem Dom.
Maddy
Paní Bohumile
7. 03. 2009 13:42

Dobrý den, Va?e příběhy jsem pře?etla jedním dechem a ka?dý den kontroluju, jestli nepřibyla dal?í část. Tak nás nenapínejte a zase nás nav?tivte =)
Lykeli
Du?e
29. 01. 2009 21:16

Chci zeptat, jak mluvíte s těmi zemřelými. Jestli vám to pí?í na papír, či to sly?íte ve svých my?lenkách atd..
Belfegor
Dotaz na paní Bohumilu
29. 01. 2009 19:02

Zdravím, předem Vám chci říct, ?e Va?e příběhy jsou vá?ně působivé a jsou vyprávěny skvělým způsobem. Zrovna jsem dočetl poslední desítý článek na téma Du?e se vracejí a pochytil jsem z nich jednu věc, na kterou stále bádám a nechápu jak je to mo?né. v listopadu roku 2007 mi zemřel děda, a 30. listopadu měl pohřeb. bylo to v kapli v malém městě kde ?il. Kdy? byla rakev na oltáři, zatím tam v lavicích neseděli lidi, proto?e obřad začínal a? za chvíli. Byl tam můj druhý děda, který pořídil nějaké fotky, nebo? my jsme nebyli schopní je pořídit. Dělal je digitálním fo?ákem a kdy? je potom stáhl do počítače, trochu jsem nechápal a byl jsem zara?ený jak se to mohlo stát. Prvně vyfotil od dveří rakev (kdy? byly lavice je?tě prázdné) a to bylo ok, potom ale pořídil stejnou fotku zrovna kdy? byla minuta ticha a na pravé zdi jsme viděli zřetelné kolečko velké asi 3 cm. Děda říkal ?e to digitální fo?áky občas dělají. jen?e potom jsem viděl dal?í fotky a to kolečko (sice trochu slab?í) se objevilo na jiném místě na fotce přímo před obličejem mého táty a následně na dal?í fotce se objevilo je?tě přede mnou. Na jiných fotkách se u? potom neobjevilo. Nedoká?u si to vysvětlit. kdyby to byla chyba fo?áku tak by se to přece objevilo na stejném místě. Jen?e potom mě dostalo je?tě něco. Po pohřbu jsme v práci slavili Mikulá?e a my pracovníci jsme se oblíbkli jako čerti, andělé, mikulá?i, atd. Byly pořízeny fotky zcela jiným fotoaparátem, který byl tak 5x lep?í ne? ten, kterým můj druhý děda pořizoval ty fotky z pohřbu. Co jsem viděl pak mě vá?ně zarazilo, znovu se objevilo to modré průhledné kolečko, tentokráte slab?í ale bylo vidět přímo přede mnou. Proto se Vás chci zeptat, co by to mohlo znamenat. Předem děkuji za odpověď, a? u? jakoukoliv.
Diana
Milá Bohumilo..
25. 01. 2009 22:53

Tvé články jsem četla u? dříve, ale a? dnes mě napadlo ti napsat. Momentálně ti pí?u podruhé, nechtíc jsem před chvilkou zavadila o my? a zmizelo v?e, co jsem napsala. Stále hledám někoho, kdo by se dokázal spojit s mojí holčičkou. Umřela mi na ?tědrý večer 2008. Bylo to nečekané, je?tě 22.12. zdobila stromeček, tě?ila se na pohádky, 23.12. jsme ?li k doktorce, pak do nemocnice a dal?í den u? nebyla mezi námi. Potřebuji od ní sly?et (číst) nějaká slova. Něco, co víme jenom my dvě. Hrozně se mi stýská a bojím se, jestli se v pořádku dostala na druhou stranu. Někdo mi tvrdil ?e ne. Narodila se 1.12.1992, pokud to pomů?e. Jmenovala se Nikolka.. Nevím, zdali sem je?tě chodí?, ale zkou?ím v?e, co se dá.. Měj se krásně.. Diana
nevimnick
dotazy
21. 01. 2009 17:37

Dobrý den.Chtěl bych se té? zeptat na knihu,jak to s ní vypadá?Příběhy vyprávíte(pí?ete)tak ?e se u ních člověk fakt zarazí a s ú?asem se do nich začte.Je?tě by mě zajímalo,jak se s du?emi příbuzných spojujete?Jestli je někde napsaný jak zhruba na to,nebo stačí jen svíčky,nějáké heslo popřípadě nějáké rekvizity,klid a vyčkat nebo jak?Je mi teprve 16,nevěřím na boha ani na satana,ale věřím na posmrtný ?ivot.?e určitě něco po smrti člověka je něco dál co mi u? nevidíme.
Stanlye
Du?e se vracejí 2
21. 09. 2008 9:51

Chtěl bych je?tě dodat. Kdy? mi umřela maminka tak se mi o ní asi po týdnu nebo dvou týdnech zdálo jak jsem ji potkal na ulici ve městě akdy? jsem se jí udiveně zeptal co tady dělá? v?dy? jsi umřela tak mi odpověděla, ?e si udělala srandu. Jenom?e sranda to nebyla, maminka opravdu zemřela a více jsem ji nespatřil ani ve snu ani nijak jinak. Znovu upozorňuji, ?e to byl pouze a jen sen, tak?e prosím, nespojovat s nějakým zjevováním proto?e to nic nedokazuje.Jednodu?e a prostě, jenom sen a v důsledku psychického rozpolo?ení a víme v?ichni koho se úmrtí v rodině dotklo, čas léčí, ale bůh to opravdu není. Viděli jste ho vůbec někdo někdy?
Stanlye
Du?e se vracejí
21. 09. 2008 9:40

Nejsem komunista ani stoupenec jakékoliv politické strany, nejsem ani věřící ani stoupenec jakékoli nábo?enské sekty nebo církve, ale vím jedno. Kdy? byl Gagarin jako první člověk na světě ve vesmíru tak po návratu na zemi řekl:"Viděl jsem vesmír a viděl jsem také Zemi, ale Boha jsem tam nikde neviděl." Tak?e není vůbec nutné přemý?let v ?ivotě o tom, co budu a? umřu.Jak jednoduché, ?e? Prostě u? nebude nic, proto?e u? nejste a u? více nebudete, pouze uvolníte místo pro ty, co jsou tu po vás a dále budou i po těch co dostaly va?e místo, proto?e by jsme se logicky ani neu?ivili. A také s kým budete chtít meditovat a? přijde čas konce Slunce, to ví i ka?dé dítě ?kolního věku, ?e dohoří Slunce, dojde k explozi, následně se Slunce stane Supernovou, Červeným obrem a jako konečná fáze přeměny bude bílým trpaslíkem. Není snad nutné dodávat, ale dodám pro Vás věřící, ?e Země, stejně jako celá na?e Sluneční soustava u? nebude existovat, tak?e teď zkuste začít chvíli přemý?let kde se asi Vy v?ichni věřící křes?ané, budete scházet k va?ím úvahám o pravdě bo?í, du?ích atd. Je jedno jisté, ?e spousta lidí se Vámi nechá ovlivnit a začnou chodit do kostele aby mohli klečet a mlátit hlavou o studený kámen a utě?ovat sami sebe, ?e to nebolí proto?e to konají ve jménu Boha. Ale ví se také, ?e je pravda nevyvratitelná a není to pravda bo?í ale lidská, ?e ve jménu boha se vra?dili dětí i dospělí lidé a dělá se to i dnes a je jedno jak se ten Bůh jmenuje, proto?e věřící tvrdil a tvrdí to opět i dnes, ?e Bůh je jenom jeden.Tak?e na závěr to shrneme do jedné jednoduché věty: Umřeme v?ichni a jediný rozdíl bude v tom, ?e někdo shoří v kremaci a někdo prostě shnije v zemi.
Bohumila
v?em příznivcům
9. 07. 2008 12:23

Děkuji za v?echny hezké komentáře a jeliko? jsem zalo?ila vlastní webovou stránku, na které toho sice je?tě moc není :), tady je adresa, mo?ná to společně trochu zaplníme. Mějte se hezky. http://www.bohumila.webnode.cz/
Milka
Bohumila
16. 04. 2008 23:15

Keď som si náhodou prečítala Va?e príspevky,uvedomila som si,?e nie som ,,blázon."Tie? sa so mnou ako prvý skontaktoval môj brat...
anny
Bohunce
10. 04. 2008 10:12

Jsem moc ráda,?e jste se ozvala...dr?ím Vám palečky a? se plány zdaří.Já sama jsem velice realisticky smý?lející člověk,ale vím,?e mezi námi jsou citliví jedinci schopní vidět to,co jiní nevidí...některé příběhy tady,mi připadají opravdu smy?lené,ale Va?e psaní je jiné...nevím jak to nazvat...snad,?e na mě z něj dýchá jakési lidské teplo a nebo pozitivní energie?U? se tě?ím na kní?ku!
Bohumila
poděkování
10. 04. 2008 2:14

Děkuji v?em za krásné komentáře a omlouvám se, ?e jsem se dlouho neozvala, upřímě řečeno já prostě nemám vůbec čas. Ke knize musím napsat tolik, ?e bude, ale mám problém s časem, abych ji mohla dopsat. Připravuji webovou stránku, na které stále dělám, ale taky to jde pomalu. V ka?dém případě mějte strpení, v knize napí?i v?e, a ?e se dějí věci, a? nad tím zůstává rozum stát. Určitě dám vědět a napí?i sem adresu na na moji stránku. Kdy? mě to vyjde napí?i je?tě jeden příběh do příběhů, ne? to v?e bude. Děkuji za va?i trpělivost a mějte se moc hezky.
anny
krásné příběhy
6. 04. 2008 10:16

Milá Bohunko,přečetla jsem si se zájmem Va?e články a moc se mi líbí,prosím prosím napi?te je?tě něco....
mrkva
Pro Bohumilku .)
25. 03. 2008 12:11

Dobry den, muzu se zeptat jak jste na tom s knihou? Velmi ale opravdu velmi moc se na ni tesim a nemuzu se dockat. Predem dekuji za odpoved :)
kariel
kniha
18. 03. 2008 23:04

moc zajimave pribehy,uz se tesim na knihu
Saddams_soul
Díky Ti moc
29. 02. 2008 16:04

Ahoj Bohunko prostřednictvím této zprávy bych Ti stejně jako ostatní chtěla vyjádřit velkou podporu v Tvém kontaktu s neznámým ale jistě pozoruhodným světem. Zárověn bych Ti chtěla poděkovat za příběhy za Tvoje velice pěkně a poutavě ztvárněné příběhy. Moc se tě?ím na Tvoji kní?ku a? se ti podaří ji sepsat určitě dej vědět budu jedna z mnoha lidí kteří si ji stra?ně rádi koupí.
Anup
...
21. 02. 2008 23:23

Poutavé příběhy...Jste jeden z mála lidí, kterým bych na internetu věřil, jeliko? va?e informace a tvrzení se objevovali v mnoha jiných kulturách a ve star?ích dobách (příklad brána bla?enost)....
Baldor
kní?ka
20. 02. 2008 12:29

opravdu zajímavé příběhy chtěl bych se ale dočíst víc pokud by to ?lo napi? sem je?tě nějaké příběhy alespon ne? vyjde ta kniha doufám ?e to bude ji? brzy
Zadinka
Moc se tě?ím na kní?ku
14. 01. 2008 20:15

Akorát bych se chtěla zeptat jak to vypadá s tvojí kní?kou... Musím říct, ?e tvoje příběhy jsou vá?ně ú?asné a u? se nemů?u dočkat tvojí kní?ky. Bylo by fajn, kdyby si, a? vyjde sem napsala.... Mooooc děkuju
čihi
kniha
30. 12. 2007 10:40

tak se nám Bohunka nějak ztratila,skoro ka?dý den sem nakouknu jestli je ohledně knihy něco nového a pořád nic.A určitě nejsem sama,kdo se nemů?e dočkat.Tak Bohunko,jestli sem přeci jen nakoukne?,jak to vypadá??
Lucianetta
kniha
29. 11. 2007 12:25

Ahoj Bohunko, chtěla jsem se zeptat, jestli u? vy?la ta tvá kniha? Moc bych si ji chtěla koupit... Děkuju za odpověď, Lucka
blonckax
pro tereza K
24. 11. 2007 20:16

Ahoj. Četla jsem si tvůj příspěvek a vzpomněla si na tatínka. Můj tatínek taky umřel.měl v noci infarkt, byl úplně zdravej. No ale To není obsahem co ti chci zdělit - narodil se 24.2. 1953 a zemřel 16.4.2002. Nezdá se ti to trochu divný???? a? teda na ten rok narození. A jakek na to má? ty názor. Tak čau
Awermia
ú?asné...
8. 11. 2007 21:41

Je to opravdu neobvyklé a já jsem se sama divila,?e něco takového se mů?e stát...Jsem docela ráda,?e se mi nic takovýho neděje..=oP..
andariel20
Pochvala
26. 10. 2007 23:42

Fakt je ú?asný jak ty v?echno doká?e? do detailu popsat určitě vydej knihu a dej vědět hned jak výjde a pod jakým názvem děkuji
Bohumila
pro Morry
14. 10. 2007 6:55

Já jsem se to nikdy dřív nesna?ila zkou?et i kdy? jsem o tom něco sly?ela, či někde četla. Ke mně to při?lo nějak samo, ani? bych to chtěla. Pár hodin po bratrově tragické smrti mě takto kontaktovala jeho du?e, která mě dala pokyn, abych si vzala papír a tu?ku. Později jsem to brala jako něco fantastického a takto jsem si s ním mohla povídat o v?em. S maminkou si pí?i taky, ale například tatínka se mi nepodařilo nakontaktovat. Dnes o tom vím asi tolik, ?e člověk musí mít dar vnímat jemnohmotný svět, má to někde v sobě, ani o tom nemusí vědět. Taky by měl vědět, ?e kontakty du?í, jeho blízkých zemřelých, je mo?né navázat v prvních dnech po jejich smrti, kdy du?e je?tě setrvává v na?í blízkosti a pokud se nám to zdaří, tak se s ní domluvit zda chce i později za námi přicházet a komunikovat touto formou.
irisis
KNIHA
13. 10. 2007 16:26

Dobrý den, jako spousta jiných jsem si přečetla va?e "zá?itky" a musím přiznat, ?e mě také velmi zaujaly. Ráda bych se proto zeptala, zda stále pracujete nad knihou nebo nemáte nějaké dal?í příběhy. U minulých příspěvků jste uváděla, ?e knihu stále pří?ete - je tomu tak pořád? Děkuju moc za odpověď
Melinda
Prosiiim....
12. 10. 2007 18:20

Vcera vecer jsem si cetla vsech 10 pribehu,vsechny jsou opravdu uzasne...ale prosiiim moc,chtela bych se na neco zeptat a nechtela bych to tady psat...prosim napiste mi na email melinda255@seznam.cz prosim...
Tereza K.
Pro SRBa
12. 10. 2007 10:38

Můj ta?ka zemřel v úterý 23.9.2003 (na rakovinu). I dnes si tento den pamatuji jako by to bylo včera. V?echny podrobnosti. V pondělí 22.9. večer se oholil. I kdy? mu nebylo zrovna dvakrát dobře, vzal ?iletku a oholil se. Prý aby se mně a mamce líbil. Během jeho posledních dní nebyl moc schopný se o sebe starat sám, tím spí?e ne oholit se. Dodnes si říkám, zda také nevěděl, ?e druhý den zemře a na svou cestu se nezačal připravovat. Dal?í zvlá?tnost nebo jak to mám nazvat, je ta, ?e tedy zemřel, jak jsem ji? psala, 23.9.2003 (ve svých 52 letech) a narodil se 13.3.1951. Přijde mi zvlá?tní, ?e v?echna čísla jsou lichá. Ale třeba je to jen náhoda. Mějte se hezky.
Srb
Stryc
12. 10. 2007 0:23

No ja si pamatuji,kdyz jsem videl naposledy sveho stryce predtim,nez zemrel.Mel tusim vic jak pul roku tezkou nemoc spojenou s cukrovkou,ale cukrovka nebyla halvni pricina,nevim co mu presne bylo,ale kdyz onemocnel,tak to snim slo z kopce a on se vtech nejhorsich pripadech choval jako batole,nemluvil nereagoval nic,pak se to zaclo lepsit a bylo to opravdu jak s ditetem,takovy zkouseni kdo sme apodobne.Kdyz uz vse vypadalo v poradku,dokonce planoval,jak spolu vyrazime sbirat houby a to chodil jeste o hulkach,tak najednou ze dne na den prislo zhorseni jeho stavu.Den predtim tedy jsem jel k babicce pro nejake veci a on spal,babicka ho vzbudila stim,ze jsem prijel a on mi zamaval,ale v ocich bylo videt,jak kdyby vedel,ze se vidime naposledy a ze misto pozdravu se se mnou vlastne louci.Druhy den ho odvezla sanitka do nemocnice a vecer zemrel.Jen si rikam,jestli je mozne,ze ikdyz prakticky nebyl schopny ani mluvit,tak proste vedel,ze zemre.Dost casto si na nej vzpomenu,protoze to byl hrozne hodnej clovek a mrzi me,ze uz neni mezi nami zivymi,ikdyz jak tak ctu vsechny ty pribehy,tak tam nahore se nejspis nema spatne :-)
BlackEye
hezký....
11. 10. 2007 11:06

myslím si , ?e va?e příběhy jsou vá?ně ú?asné a díky jim sem se nad tím pozastavila a dalo mi to námět k dlouhému přemý?lení...
Jane
Kočičky
11. 10. 2007 10:20

Byl to moc hezký příběh,jen smutný...ono se říká,?e kočky vědí,my jen tu?íme...
Derdekea
Hezký smutný příběh...
10. 10. 2007 18:41

... akorát bych dodala, ?e padání koček na bok po narkoze je bě?né. Na?e kočička před pár lety prodělala operaci a měla také obleček. Vlastně po narkoze jsou kočičky je?tě pár hodin zesláblé a nemají sílu v končetinách, navíc jim ten obleček omezuje pohyb, tak?e aby kočička mohla chodit, tak jsme jí ten obleček museli, i kdy? by se to správně je?tě tak brzo nemělo, sundat:).
Morry
Dotaz
10. 10. 2007 16:55

Chtěla bych se jenom zeptat, jak automaticky pí?ete. Taky sem to zkou?ela podle návodů ale moc se mi to nevede. Myslíte ?e se to dá naučit nebo se s touto schopností automaticky psát musíte naučit? předem díky za odpověd celkem mě to zajímá..