Vaše příběhy

Kontakt se zemřelými

Svědomí - (komentáře)

Eidi
Odpu?tění
3. 12. 2006 10:19

Mo?ná bys mu měl odpustit, přeci jenom, ?e Tě takto trápil. Ona ta du?e je tu nespokojená a nemů?e se vypravit na onen svět. Do té doby, dokud mu neodpustí?, tu jeho du?e bude setrvávat a mo?ná i stra?it. On tě nechce z principu jeho duch stra?it, ale chce od tebe odpu?tění. Mo?ná je lep?í číci ze srdce: "Odpou?tím Ti.", ne? kdyby ses měl ka?dou chvíli bát jeho ducha.
Tilion
Odpu?tění
12. 10. 2006 18:12

Na tomto světě ?ijeme proto, abychom se naučili odpou?tět. Myslím si, ?e ka?dý, kdo lituje toho, co udělal, si zaslou?í odpu?tění.
Andrea
odpu?tění
28. 08. 2006 16:21

myslíte si,?e je dobře odpustit třeba vrahovi,co zabil va?e dítě?nevím,ale to snad ani nejde, pokud to tak má být,tak a? se ?kvaří v pekle,za to,co tu udělal.Nechtěla bych takového člověka zachraňovat,aby se měl po smrti dobře...
weru..
odpu?tění
4. 03. 2006 23:38

petře četla jsem,?e duchové co zůstanou na zemi a nenajdou klid,jsou ti co nedokázali jiným odpustit a dokud neodpustí,tak dále budou bloudit jako poutníci po zemi...Já vím,?e je pro tebe tě?ké někomu odpustit,taky sem jednu věc mamce nechtěla odpustit ale odpustila,člověk se musí naučit odpou?tět...a? najde? ten zprávnej čas tak to zkus, hodně ?těstí...
Petr Pavelka
K Va?ím reakcím...
11. 02. 2006 17:18

Milá Lenko, jsem autor článku, na který jsi reagovala. Jsem toho názoru,?e ka?dý si odpu?tění nezaslou?í. A je na ka?dém, kdo byl po?kozen, zda svému útočníkovi odpustí či ne. NIKDO není povinen odpou?tět. A nechápu, proč bych pro to, ?e despotovi neodpustím, neměl najít klid.
Lenka
odpus?
7. 11. 2005 13:52

Myslím si,?e ka?dý človek si zaslú?i odpustenie...Mal by si mu odpusti?...lebo ani ty potom nenájde? kžud....
Hana
Otec
30. 10. 2005 14:47

Tento příběh mi něco připoměl,a to,?e kámo?čin otec se choval k ní,k sestrám a k její matce,také dost hnusně,nadával jim,urá?el je a bil je.V?dy utíkala k nám.Sice její otec nezemřel,ale její matka se s nim rozvedla,otázka ale je,doká?e mu v?echno někdy odpustit??