Vaše příběhy

Vnímavá zvířata

Vnímavý kůň - (komentáře)

Marile
koně jsou vyjímeční
29. 05. 2009 18:40

Koně jsou mimořádně citlivé a intuitivní bytosti.Mám koně, který je nesmírně hodný, ale je tak citlivý, ?e na sebe nenechá nasednout člověka, který je nervózní, nebo má ?patnou náladu, prostě se to na něj přenese a koník uhýbá, nechce s tím člověkem nic mít.Pokou?ela jsem se třeba i nervozitu, nebo ?patnou náladu zkrýt a navenek se chovat klidně a vlídně, ale kůn se nenechal obelstít, stejně to ze mně vycítil a nespolupracoval.Tak na něm jezdím jen kdy? jsem v pohodě.Naopak kdy? se na něj naladím a vyzařuje ze mně skutečný klid, tak by pro mně udělal cokoli.A kdy? na něm třeba cválám lesem a u? je to moc rychlé a je třeba ?patná cesta a já dostanu strach, tak on to pozná a sám zpomalí,je?tě dřív, ne? mu dám povel.Je to třísetkilové obrovské a temperamentní zvíře a jet na něm znamená vkládat svůj ?ivot do jeho rukou, ale dá se mu naprosto důvěřovat, kdy? s ním člověk vlídně zachází, je spolehlivěj?í a láskyplněj?í, ne? vět?ina lidí, co znám.Je to ú?asné.