Vaše příběhy

Klinická smrt

Môj kontakt so životom po živote - (komentáře)

pepino
skutečnost
5. 12. 2010 8:36

Moc hezky se to čte a já tomu pevně věřím,doporučuji si přečíst knihu život po životě od Raymonda Moodyho.
miriamianka
Probuzení
10. 03. 2010 18:02

Přeji hezký den. Ano dostalo se Vám ?ance, podívat se na svět a na iluze tohoto světa v pravém světle. DOčista vás to změnilo, jste nyní člověk, který ví, co je skutečná a bezpodmíněčná láska. Dostalo se Vám daru a věřte, ?e jak zijete nyní právě ted, tak budete ?ít i po smrti a v novém ?ivotě. At u? zde, nebo jako energie či řádce drubých. Chci jen řícti, ?e jesltli?e člověk dojde k cíli, pak u? dal?í reinkarnací projít nemusí, dosáhl toho, k čemu dojde jednou ka?dý. Někomu to trvá tisíce let, někomu méně. Jsem velmi stará du?e a v tomto ?ivotě se sna?im napravit v?e, co jsem napáchala v minulách ?ivotěch, odpoustím i kdy? nevím někdy komu, snad jen lidme, kterým jsem ublí?ila v minulosti a i v minulách ?ivotech, odpou?tím sobě. Sebepoznání je nejdůle?itěj?í cestou du?e k její dokonalosti a osvobození od v?eho , co jsme za tu dobu prijali. A je to ú?asnýá věc, transforamce , i kdy? růst nebývá přijemnou zále?itostí, ale pokud si je člověk vědom toho , ?e je to pro jeho du?i to nejlep?í a ?e i v těch nějtě??ích chvílích víme, ?e je to v naprostém pořádku a přijmeme tyto situace , pak máme vyhráno..
Také jsem se viděla, jak opou?tím své tělo, nicméně nebyla to klinikcá smrt ale prostě jsem si uletěla, ale poka?d é ,kdy? jsem si to uvědomila jsem se vrátila zpět. S láskou v srdci Miriam
Zdeslav
Môj kontakt so ?ivotom po
2. 03. 2010 22:17

Dostal jste se do své vlastní du?e mysli , ale pozor a? Vás to nepohltí, musíte odejít, a? doopravdy přijde čas.
Ten tunel je podstata du?e. V jeho středu, je mysl,oko, to vydává ?luté světlo,,Zlaté? tímto světlem budete vidět, a? přijde čas. Přeji Vám dal?í velká poznání. Nic opravdu smrtí nekončí, ale znovu začíná.
bubaku
věřím Vám
27. 12. 2009 12:31

ké? by to bylo tak krásné jak popisujete Jarka. bubaku@seznam.cz