Vaše příběhy

Minulé životy

Viděla jsem válku... - (komentáře)

DiDi
JOU :D
7. 03. 2011 21:12

Podľa mňa sa v tejto diskusi najlešpie vyjadril romslik XD ale Tommik15 nič v zlom ale ty si strašne tvrdohlavý a veľký fanatik Biblie =) ...ak otom nevieš biblia nieje Božie slovo ale opis Božieho slova lebo Božie slovo by bolo dokonalé a pokiaľ viem biblia je suhrn knih,ktore napísali ľudia =) ...a ešte k tomu Ježišovo učenie sa rozširovalo po Jeho smrti nejaký čas ustne =) ...poďla mňa je dobré si prečitať Bibliu ale ie to brať tak doslovne ako ty =)...stači ak sa v živote budete riadiť podľa 10 Božich prikazaní =) ...ale stači žiť tak aby ste v živote nič nelutovali a hlavne aby ste boli obklopovany laskou =D
Tommik15
to Radas74:
30. 03. 2010 10:38

Podvod to není, i kdy? ze začátku si to mysleli. Nakonec se ty svitky podrobily analýze a stáří určilo jejich věrohodnost. Církev jsem ve skutečnosti také já nebo jiný křes?an a ne nějaká organizace. Jestli chcete vědět jak vypadá opravdový nábo?enský fanatik, tak si přečtěte zprávy jak se denodenně někde odpálí nějaký muslim s nálo?í kolem pasu. Je?tě jsem nečetl, ?e by to byl nějaký křes?an, budhista nebo hinduista. Navíc člověk ani nepotřebuje nějaké materiální důkazy ohledně své víry.
?idům 12:1-3
"Víra je podstata věcí, v ně? doufáme, důkaz skutečností, je? nevidíme. Díky ní na?i předkové do?li u Boha uznání. Vírou rozumíme, ?e vesmír byl stvořen Bo?ím slovem, tak?e to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného."
Ohledně skutečnosti Boha se ka?dý mů?e přesvědčit sám osobně a a? Boha pozná, uvěří, ?e je skutečný a nějaké agrumenty "proti" mu nic říkat nebudou.
Radas74
Svitky od mrtvého moře
25. 03. 2010 23:32

To je dal?í podvod ! Je zvlá?tní,?e v roce 1947 ,kdy je Beduíni na?li a prodali dál , tak se nakonec dostali do Ameriky a potom zase zpátky do Izraele. Mělo do nich mo?nost nahlédnout a zkoumat je jen velmi málo lidí. Vět?inou theologů. A? po skoro 50 ti letech se malá část dostala na veřejnost , proč a? za tak dlouho ? Nepřijde vám to divné ? Církev má zřejmě vět?í moc ne? si vůbec myslíme. A v americe se to nábo?enskými fanatiky jen hem?í - "Bůh ?ehnej Americe" ?e ?
Tommik15
to Radas74:
24. 03. 2010 22:21

Jinak pro informaci Římkokatolickou organizaci neuznávám. Dělá hromadu nebiblických věcí, které přímo jsou proti Písmu.
Tommik15
to Radas74:
24. 03. 2010 22:19

A říkájí Vám něco svitky od Mrtvého moře?
Radas74
pro REGINU
24. 03. 2010 21:42

Tímto bych se chtěl REGINĚ omluvit ,?e jsme tuto diskuzi o jejích zvlá?tních vidinách změnili v diskuzi o existenci boha !
Radas74
pro Tommik15
24. 03. 2010 21:30

Vy se neustále chytáte Bible , která byla Římskokatolickou církví dokonale zmrzačena a přepsána ve prospěch církve samotné a stala se dokonalým nástrojem na chytání oveček bez mozku ! Bylo by zajímavé ,kdyby se někde objevilo původní vydání Bible , ale to by museli zloději z Vatikánu zpřístupnit Vatikánskou knihovnu , co? se nikdy nestane !! Ono věřit je tak snadné , a? kdy? člověk přijde na to ,?e mu nikdo z nebes nepomů?e , přestane být mo?ná konečně slepý !
Tommik15
to Radas74:
24. 03. 2010 19:06

Na to je jednoduchá odpověď. Bůh nás stvořil jako dokonalé stvoření. Měli jsme dokonalý vztah s Bohem, byli jsme nesmrtelní, měli jsme věčný ?ivot, neznali jsme smrt, nemoce. Co ale bylo vůbec nejlep?í: Neznali jsme ZLO. Kdy? Adam s Evou zhře?ili, udělali první hřích (hřích je oddělením od Boha). Tím ?e pojedli z toho ovoce poznání dobra i zla, poznali co je to zlo. Dobrovolně si vybrali neuposlechnout Pána Boha. Bůh Kainovi řekl, ?e má nad hříchem panovat, ale co se děje dnes? Místo aby člověk panoval nad hříchem, hřích panuje nad člověkem a to má za následek zlo! Není to tedy Bůh, co ve světě dělá zlo, ale člověk, který různým způsobem hře?í. Stále je ale ?ance se k na?emu Stvořiteli obrátit a prosit o odpu?tění. Není nikdo jako Bůh, Bůh je totální autorita. Lidé se sna?í zalíbit druhým lidem, ale co se takhle zalíbit Bohu, který je úplně nade v?ím, Ten který dává ?ivot?
Radas74
pro Tommik15
24. 03. 2010 18:47

Ano , pokud by se dodr?ovalo přikázání , tak by bylo na světě dobře. Ale člověk má chamtivost,zlobu a nenávist zakořeněnou hluboko v sobě. A? z toho vyvstává otázka Jak vůbec mohl v?emilující bůh takové monstrum jako je člověk stvořit ? Já měl za to , ?e stvořil člověka k obrazu svému ? Tak buď se mu to nějak nepodařilo a nebo ta hor?í varianta - je stejný jako my a z toho mi běhá a? mráz po zádech !!
Tommik15
to Radas74:
24. 03. 2010 18:07

Ano Bůh je ?árlivě milující. Lidé mohou uctívat více tzv. bohů. A? u? je to modla ze odlitá ze zlata, tak jako si synové Izraele odlili zlaté tele a prohlásili ho za boha a nebo také bůh mů?e představovat určité věci v na?em ?ivotě: Auta, peníze a vůbec celkově mamon atd. Také Je?í? prohlásil: Nemů?ete zároveň slou?it Bohu a mamonu. Bůh je pouze jeden, jeden Trojjediný. Syn Je?í? řekl: "Já jsem ta pravda, cesta i ?ivot. Nikdo nepřichází k Otci ne? skrze mne." A také to dosvědčoval svým učením nad kterým zástupy jen ?asly a činěním mnoha zázraků. (Uzdravováním, nasycením zástupů lidí, chození po vodě a mnoho dal?ích, kterých je nespočet.) Kdyby ka?dý člověk dodr?oval přikázání, které nám Bůh řekl, vypadala by dnes situace ve světě podstatně jinak. Nemů?e tedy říct a nemáte výmluvu, ?e by přikázání od Pána byla ?patná, nemravná, zlá a ?e kdyby se svět tímto neřídil, byl by lep?í. Naopak. Jen?e slovo "přikázání" je pro lidskou pýchu slovem téměř neznámým a o to více, kdy? se s tímto slovem zmíní Bůh.
Tommik15
to AwenX:
24. 03. 2010 17:51

Ka?dý zhře?il a hřích je velikou propastí mezi Bohem a námi, proto nebylo před peklem úniku. Toho si Bůh byl vědom, tak poslal svého Syna, aby na Něm za nás vykonal trest. Za mě byl potrestán Je?í? Kristus a to proto, abych jednoho dne neskončil v pekle, věčném zatracení, ale abych mohl trávit věčnost s Pánem. Ná? Bůh je ú?asný a já jsem mu za to vděčný, i kdy? asi nikdy za svůj ?ivot nepochopím, jak nádhernou věc pro mě Bůh udělal.
AwenX
pro Tomíka
24. 03. 2010 12:59

Tomíku mrkni se na tohle
http://zahady.mysteria.cz/news.php?id=1901

a pak bych ráda veděla kam si myslí?, ?e půjde? po smrti.
Do nebe nebo do pekla? A neříkej mi, ?e tak vzorně dodr?uje? bibli. Ale nejdřív se na to podívej, ne? něco plácne?. Dík
Radas74
-
24. 03. 2010 1:32

?árlivě milující ? Proč asi ? K tomu je?tě mů?eme dodat -Jenom jednoho boha uctívati bude?- Znamená to ,?e samozvaných "bohů" je víc ? A který z nich je tedy ten pravý ? Já u? vlastně vím - ten ,který to s námi myslí dobře ,?e ano ! Bohu?el Hitler a Stalin to taky jaksi mysleli dobře a zemřelo pro to mnoho lidí , ale alespoň se vědělo ,?e opravdu existují !
Radas74
proTommik15
23. 03. 2010 0:59

To máte pravdu,učení Je?í?e Krista vylučuje násilí proti člověku i kdy? pokud pozorně čtete bibli ,jako ?e asi ano , tak vám jistě neunikla pasá? z knihy sv. Matou?e,kap.10 , odst.tu?ím 37(pro přesnou specifikaci nemám u sebe bibli) - bude?li milovat matku svou ,otce svého více ne?li mne nejsi mne hoden , bude?li milovat děti své více ne?li mne ,nejsi mne hoden. Nejedná se tam sice přímo o násilnický akt ,ale o násilné citové vydírání,které zarmoutí ka?dého rodiče , proto?e přeci není mo?né milovat někoho více ne? děti své. Ani údajného spasitele ! Já to tak alespoň jako otec cítím !
Tommik15
to Radas74:
23. 03. 2010 0:14

Ne víra v Boha, ale lidi, kteří svým chování (zabíjením atd.) víru v Boha přímo popírali. V?echny tyto zlé věci nemají s učením Je?í?e Krista nic společného! Máte pravdu, ?e lidé víru pouze zneu?ívali, pak to dopadlo, tak jak to dopadlo.
Radas74
bůh nebo reinkarnace
22. 03. 2010 23:25

Ty vidiny paní REGINY mají mo?ná s bohem více společného ne? s reinkarnací. V?dy? si uvědomte Vá?ení vyznavači boha a stoupenci církve , ?e ve jménu Boha a Je?í?e Krista se brutálně vra?dilo 1.500 let , kolik ?en bylo upáleno za kacířství se u? nikdy nedozvíme. Víra v boha usmrtila miliony lidí prostřednictvím vrahů převlečených za hodnostáře Římskokatolické církve. Slepá víra v jakéhosi boha plodila jen samé války , které se zřejmě paní REGINĚ zjevují a? jako útr?ek z minulých ?ivotů a nebo genetická pozůstalost po předcích. Upozorňuji , ?e nemám nic proti víře , ale proti lidem ,kteří jí zneu?ívají ve vlastní prospěch!
Tommik15
to vladimír:
18. 03. 2010 22:45

Asi má? pravdu, souhlasím s tebou. V?ak v Písmu je psáno, ?e ka?dý se máme vzájemně v lásce napomínat. V ka?dém případě jsem tu nechtěl nikoho urazit nebo někomu nadávat, ale v dobrém poukázat jak se věci mají. Je mi ale líto, ?e lidé pravdy Bible odmítají. Pří?tě se zkusím polep?it nebo spí?e duchovně povyrůst, ale ohledně minulých ?ivotů jsem svůj názor řekl a stojím si za ním.
vladimír
je?tě pro Tommik15
18. 03. 2010 19:34

Pokud chce? ?ířit svoji víru, co? je jistě dobré, tak nelze pouze citovat Bibli. Nepatřím rozhodně mezi ?ádné modernisty, beru Bibli jako čistou Pravdu, jako slovo BO?Í - rozhodně se nejedná o ?ádná "podobenství", ale k citacím z této Knihy je pro současného posluchače třeba doplnit i cosi duchaplného a přesvědčivého. Na to ty, bohu?el, nemá?. Buď jsi nevyzrálý, snad hloupý nebo natolik zaslepený, ?e se prostě nedoká?e? vcítit do ostatních. Tvůj způsob misionářské činnosti dnes nemů?e prostě fungovat a kdyby takto přesvědčoval Je?í?, tak by rovně? neuspěl. Trochu popřemý?lej.
vladimír
pro Tommik15
18. 03. 2010 19:15

Jak jsem zde ji? uvedl, také jsem věřící, a to římský katolík. Křes?an jako takový má sice oslovovat ostatní, má se sna?it - v rámci svých mo?ností - o misijní činnost, ale v těch mezích, aby svým pseudomisijním působením ostatní od víry spí?e neodrazoval a neodpuzoval. To je, bohu?el, přesně případ osůbky Tommik15. Pseudokázání a pseudopřesvědčování v rámci propagandy na jehovistické úrovni opravdu nemá ?ádný význam, věř mi.
REGINA
K Tomá?ovi
18. 03. 2010 11:44

Hele Tomíku,já jsem sice také věřící,ale co je moc,to je moc!K mému příběhu jsi ?ádný názor nenapsal,dobře,nic se neděje,ale ty tvoje komentáře!!!Nebuď takovej fanatik,neni to zdravý!Bě? rad?i s kámo?ema na pivko a trochu se uvolni...
AwenX
k tomasovi
15. 03. 2010 16:24

A do ?ivota nekráčím ?irokou cestou...a nikomu neslou?ím. A přestaň mě tu urá?et. Promiň, ale si tak trochu natvrdlej, proto?e bys jinak pochopil, co tady pí?u,ale ty si pořád mele? dokola to samé. Připadá mi to thochu namy?lené, co tady pí?e?.
AwenX
k tomasovi
15. 03. 2010 16:01

Je?í?, u? přestaň, neře? to, nemá to cenu ře?it....to bychom se nikam nedobrali. Hele ví? co, ?ij si v tom vlastním světě, kdy? je ti tam dobře a jsi spokojenej, tak je to v pořádku.
jen jedna malá otázka..Jsi ??astný?
Tommik15
to AwenX:
15. 03. 2010 15:34

Nechápe? to dobře. Není to jen o nábo?enství, ale předev?ím o tvém osobním spasení a tvém osobním vztahu s Pánem. A Pán Je?í? řekl, ?e ten kdo ho miluje, bude zachovávat jeho přikázání. (Milovat ze v?í síly Boha; milovat druhé lidi, jako sami sebe atd.) Prosím tě, řekni mi, co přesně myslí? tím omezováním se. Je?í? učil, ?e máme vcházet těsnou branou. ?iroká cesta vede do záhuby a kde kdo tudy kráčí. Úzká cesta v?ak vede do ?ivota. Představuje? si tedy pod tím omezováním tu úzkou cestu? Nemů?e? slou?it dvěma pánům. Buď jednoho bude? nenávidět a druhého milovat.
AwenX
....
15. 03. 2010 14:52

No tu poslední větu, jsem asi nevystihla přesně..Myslela, jsem to tak, ?e nechápu lidi, co se omezují kvůli nábo?enství,Bohu, jen proto, ?e jsou si jisti, ?e svým konáním, dodr?ováním přikázání, si zajistí lásku bo?í, cestu do nebe. A myslí si, ?e kdy? to nedodr?í, tak půjdou do pekla.
romsli
nechapem poslednu
15. 03. 2010 14:20

vetu AwenX. "nebudu se celý ?ivot omezovat, kvůli tomu aby mě Boh miloval" To si napisala asi v rychlosti, bez uvazovania. Boh ta miluje tak ci tak. Neviem co take robis, ze mas tak prisne podvedomie. Ale rodicia nas budu milovat aj keby sme boli najhorsi na svete. a Boh omnoho omnoho viac. Svojim konanim si len predlzujes, alebo skracujes cestu k svetlu. A tam kde sa tesim, chcem ist priamo. A cestou, ktoru sam vnimam ako najlepsiu a nie ako mi predpise 1000 rokov zdegenerovane nabozenstvo (nemyslim ziadne konkretne teraz)
romsli
nechapem poslednu
15. 03. 2010 14:10

vetu AwenX. "nebudu se celý ?ivot omezovat, kvůli tomu aby mě Boh miloval" To si napisala asi v rychlosti, bez uvazovania. Boh ta miluje tak ci tak. Neviem co take robis, ze mas tak prisne podvedomie. Ale rodicia nas budu milovat aj keby sme boli najhorsi na svete. a Boh omnoho omnoho viac. Svojim konanim si len predlzujes, alebo skracujes cestu k svetlu. A tam kde sa tesim, chcem ist priamo. A cestou, ktoru sam vnimam ako najlepsiu a nie ako mi predpise 1000 rokov zdegenerovane nabozenstvo (nemyslim ziadne konkretne teraz)
AwenX
má? pravdu
15. 03. 2010 13:13

Souhlasím s romsli. A nelíbí se mi dne?ní nábo?enství, myslím si, ?e nemusíme Boha nebo Je?í?e milovat abychom při?li do ráje. Přece nemusíme rovnou chodit do kostela a zachovávat ka?dé přikázání..Stačí jen věřit. Lidi utváří různá společenství, různé skupiny, a? u? jsou nábo?enské nebo jiné. A dělají to proto, ?e potřebují vedení, proto?e se sami za sebe neumí rozhodovat, potřebují aby jim někdo utvářel pravidla a myslí si, ?e pak na?li ře?ení.
Pro člověka je důle?ité ?těstí a láska a nemusí to být láska zrovna k bohu. Netvrdím, ?e Bůh neexistuje, ale nebudu se celý ?ivot omezovat, kvůli tomu aby mě miloval.
romsli
Tomik pise dobre
15. 03. 2010 9:59

ale dlho. Problem je v tom ze bibliu chape ako slabikar. A boha objavavil iba nedavno. Preto ta bezbreha horlivost. Uz som raz pisal ze biblia nie je biologicka kniha. Je to pismo plne podobenstiev, ktore si kazdy clovek vysvetluje podla svojej inteligencie a duchovneho vnimania. Vadi mi len, ze pouziva slova: budte si isty, urcite, je to tak. Keby sa narodil v Afrike pred 200 rokmi, presviedcal by vas ze zima neexistuje. Dalsia vec, Jezis nepotrebuje aby ste v neho uverili. To ziadal iba od tych, s ktorymi sa stretaval. Jezis chce aby ste uverili jeho pravde. A jeho odkazu. (mrzi ma ze dnesne nabozenstvo ponizuje boha na najnizsie ludske vlastnosti: Uverte vo mna, inak budete zatrateni, klanajte sa mi a obetujte mi) Ako k tomu potom pride ten cernoch z afriky s pred 200 rokov, ked nemal ani najmensiu sancu spoznat toto ucenie? Uz sa narodil zatrateny a odsudeny? Vadi mi aj celibat, ktory nariadil obycajny clovek, nejaky popleteny mnich z pivnice klastora. A je semenistom uchylakov ktori degraduju cirkev od jej podstaty. A co sa tyka navratu na tuto zem...dufam ze sa uz nevratim, ale bojim ze ano....
AwenX
k tomasovi
15. 03. 2010 0:46

Tak potom nemů?e? říct, ?e minulé ?ivoty neexistují.Dobrou
Tommik15
to AwenX:
15. 03. 2010 0:38

Co je to za nesmysl? Nadpřirozeno přímo souvisí s Bohem. Navíc tyto stránky mi dopomohly uvěřit v Pána Boha, některé příběhy lidí na těchto stránkách, ačkoliv se o Bohu nezmiňují, se naprosto shodují s příběhy nebo svědectví lidí a ty jejich příběhy a svědectví přímo souvisí s Bohem. A jako fanatik se rozhodně necítím a fanatik nejsem. Fanatik je ten člověk, který si tak pevně stojí za svým názorem, ?e za prvé: Za jiné názory ne? jeho by člověka nejraději zavra?dil a za druhé: Neváhal by a zabíjel ve jménu v to, čemu tolik věří. A to je naprosto v rozporu s tím, co nám Pán Je?í? přikázal. Amen
AwenX
k tomasovi
14. 03. 2010 22:48

tomu co tady pí?e?...o tobě vypovídá jen to, ?e jsi děsnej fanatik a to je nezdravý
AwenX
k tomasovi
14. 03. 2010 22:47

To cos tu napsal absolutně nedává smysl...a proč vůbec chodí? na tyto stránky,kdy? nevéří? v nadpřirozeno...to jsi tu chodil abys tu zpochybňoval na?e názory?
AwenX
...
14. 03. 2010 22:26

Jsem holka jen tak btw
Tommik15
to AwenX:
14. 03. 2010 20:59

To ví? nejlíp ty sám. Minulé ?ivoty neexistují, je to bludné učení. Člověk se narodí, umře a u? nikdy po této zemi chodit nebude. A i kdyby bylo toto učení pravdivé, tak je nelogické. Kdyby na Zeměkouli vyhynul ve?kerý ?ivot a? u? s lidmi i zvířaty společně, ztratila by se atmosféra a ?ivot by nebyl mo?ný, kam by se asi du?e vracely? Ve?keré lidstvo jednoho dne bude postaveno před soud a Země tak jak ji známe, bude zničena. V Je?í?e věří i satan a rozhodně Ho nemiluje.
AwenX
k vladimírovi
14. 03. 2010 20:40

Kdy? u? urá?í?, tak aspoň napi? konkrétně co ti vadí...Cos jako myslel těma blábolama?
AwenX
...
14. 03. 2010 20:37

A co by mě jakomělo ?tvát? :D minulé ?ivoty existují a s tím nic neudělá?.Já Je?í?e nemiluju,ale věřím v něj...to je rozdíl..tak si nehraj na děda v?evěda
AwenX
...
14. 03. 2010 20:34

A co by mě jakomělo ?tvát? :D minulé ?ivoty existují a s tím nic neudělá?.Já Je?í?e nemiluju,ale věřím v něj...to je rozdíl..tak si nehraj na děda v?evěda
Tommik15
to AwenX:
14. 03. 2010 19:51

Já jsem se z Je?í?e nezadusil, ale já jsem se do Je?í?e zamiloval. :o)
V Trojjediného Boha věří i ďábel a třese se. Jaká pravidla myslí?? Je?í? řekl, ?e ten kdo Ho miluje, bude zachovávat jeho přikázání a jeho přikázání nejsou tě?ká. Řeknu ti, ?e minulé ?ivoty neexistují a spí? tebe to evidentně ?tve, co? se dá poznat z tvého projevu. "Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí." Ta pravda je Je?í?.
Tommik15
to vladimír:
14. 03. 2010 19:50

Mohl by jsi své výčitky proti mě napsat konkrétně? Nezdá se mi toti?, ?e bych si něco vymý?lel, ale pouze pí?u to, co se pí?e v Písmu. Nejspí?e má? jinou Bibli. A s tím, ?e se cítím být kazatelem: Já se necítím být kazatel, ale dělám jen to, co Je?í? řekl je?tě předtím, ne? byl vzat do nebe a to je kázat evangelium v?emu stvoření. Jestli se ti to nelíbí, nemusí, ale já se sna?ím dělat to, co kázal Je?í? Kristus, ná? Zachránce.

vladimír
komentář
14. 03. 2010 18:37

Tenhle Tommik15 má s vírou v Je?í?e jen málo společného... Já osobně jsem římský katolík (praktikující jen zřídka a docela ?patný křes?an, co? uznávám, ale aspoň si to uvědomuji), věřím v Boha i jeho Syna. To jakým způsobem zde ale hlásá zmíněný Tommik15 jsou v mnohém jen zmatené řeči, zřejmě puber?áka, který se cítí být jakýmsi kazatelem. Spí?e ostatní, by? mnohdy pomýlené, svým stylem odpuzuje. Proti blábolům AwenaX je ale vylo?ený tro?kař...
Tommik15
to lykantrop:
14. 03. 2010 13:16

A kdo za Něj mluví? V?dy? neříkám nic jiného, ne? co pí?e ve svém Slově. Lidi sice bezpodmíněčně miluje v?echny úplně stejně, ale nenávidí lidský hřích, který je velkou propastí mezi Ním a lidmi. A jen Je?í? je ten most nad tou propastí.
lykantrop
he
14. 03. 2010 8:45

Jelítko: Co hor?ího mů?e být, ne? jistota? Nebuďte si tak jistá. Kdo má jistotu, tedy říká to, potká ho pád a pak to bude rána na dr?ku z desátého patra. Nikdy si nebuďte jistí, proto?e pak se zřeknete zodpovědnosti a vyka?lete se na to.

Tommik15: Jasný, je?tě za něj mluv. Co mu je?tě vadí? Rouhání? Nemohu souhlasit, nezlob se.
Tommik15
to Jaguárka:
13. 03. 2010 18:36

Proč bych měl sepisovat nějakou knihu? Řekl jsem tak, jak se věci mají. Kdy? se člověku příčí názor druhé člověka, tak se mu hned musí člověk posmívat? To si nemyslím. Krom toho, Bůh má v ohavnosti to, co dělají vykladačky karet, vě?tkyně, v?e spojené s okultismem, to jen na okraj. Bo?í slovo říká, ?e jednou zde na zemi ?ijeme a pak umřeme, tělo se vrátí do země odkud pochází a du?e se vrací k tomu, kdo ji stvořil, k Bohu. Je?í?, který zemřel za nás a se také vrátil tam, odkud pochází. Stejné to bude s námi (předev?ím s křes?any). Je?í? řekl, ?e jde, aby nám připravil místo a a? odejde a připraví nám místo, zase přijde a vezme nás tam, kde je i On. Tak?e takhle je to.
Jelitko
minule zivoty
13. 03. 2010 18:21

souhlasim s Tommikem,minule zivoty neexistuji,jsme tady jen jednou,byl by to holy nesmysl,tato zeme je jen pro zrod a jde se dal a je kam jit,dal.Uvazujte lidi,na co by to asi bylo dobre?Tyto vyjevy,co se obcas cloveku ve snu zdaji,ze jsou to jeho minule zivoty,to jsou spis zivoty,co se staly nekoho pred nami a nas se to netyka.Treba nekdo,kdo je na druhem brehu vam chce neco ukazat,co se tenkrat stalo.Ja jsem takhle videla od jedne me pritelkyne vrazdu,co se stala ji a ona me dovolila jit v jejich krocich,abych videla kdo to byl a jak to probehlo,abych pomohla pri patrani.Tak tohle jde,ale verte,my tady zijem jen jednou,vim to jiste.
Jaguárka
páni....
13. 03. 2010 17:23

zajímavá diskuze, já jsem teda pohanka, ale v nadpřirozeno věřím. Já nemusím uctívat " něco víc" abych se cítila dobře a bezpečně...jo a tomá?i vá?ně nechce? sepsat knihu? Mohla by se jmenovat Tomá?ova Bible aneb jak jse uvěřil. XD mno a ted k příběhu, opravdu hodně zajímavé já na minulé ?ivoty věřím a jsem si jistá ?e tohle jeden z nich určitě je. Mohla bys třeba zajít k nějaké kartářce a poptat se jí na svůj minulý ?ivot, kdoví, mo?ná ti řekne něco blí? :D
Tommik15
to lykantrop:
12. 03. 2010 21:07

Ale to byl pouze příklad. Nelogický příklad. Jak mů?e křes?an uznávat jiná nábo?enství? V?dy? jediná cesta k Bohu vede skze Je?í?e. Je?í? řekl: "Já jsem ta cesta, pravda a ?ivot. Nikdo nepřichází k Otci ne? skrze mne."

Ti pohané si myslí nejspí?e v?ichni, kdo nebyli ?idé. Evangelium se kázalo předev?ím ?idům, ale ti jej odmítali. Následně se proto kázalo pohanům, proto?e ?idé evangelium nepřijímali, i kdy? se ve svých Písmech mohli dočíst o Je?í?i. A kdy? pohané viděli jak se kně?í a znalci Písma chovají, ?e ká?ou vodu a pijí víno, tak pohrdají tímpádem Bo?ím jménem, co? se děje i dnes.
lykantrop
Koment
12. 03. 2010 19:56

REGINO, nebuďte tak sobecká. Toto je forum, toto je diskuze. Nikdy nevíte kam vás nohy zavedou.

Co je lep?í? Příběh plný různorodých komentářů, nebo příběh prázdny bez příspěvku?

TOMMIK15: Jsi křes?an a neuznává? Je?í?e. Tak?e uznává? jen zákony a takové ty pravidla a podobně? Nooo proč ne...

V?dy? pohané mají i vlastního boha. Nejsou to spí?e TI POHANÉ, kteří odmítají křes?anství -> TEDY POHANÉ
?

REGINA
zpět k příběhu.
12. 03. 2010 17:22

Tak koukám,?e tady se rozběhla debata o v?em mo?ném,jen né o mém příběhu!Ráda si přečtu v?e,ale spí?e by mě zajímaly názory na to,co jsem napsala...Předem díky za va?e názory.
Tommik15
to lykantrop:
12. 03. 2010 15:06

"Tak jo, koukám, ?e zná? naprostou hiearchii bo?stva, nechce? sepsat knihu?" To říká? ty. Já myslel, ?e diskuse je od toho, aby lidé psali své názory ...

Andělé jsou stvořeni, tak jako my, k obrazu Bo?ímu. Tedy odrá?í vlastnosti Boha. Stejně jako na začátku lidé odrá?eli slávu Boha. Lidé se ale odvrátili od Boha a jeho slávu víceméně neodrá?ejí. Andělé se ale od Boha neodklonili nikdy, tedy s vyjímkou satana a jeho andělů. Jací jsou andělé, podobný je tedy i Bůh. Stejné by to mělo být i s křes?any. Není to o nějakém nábo?enství. Mů?e? vědět o nábo?enství kompletně v?echno, ale to nenahradí tvůj osobní vztah s Bohem a nezachrání tě. Nudná mrtvá litera nikoho nespasí. Je to předev?ím o osobním vztahu s na?ím Stvořitelem, který nám prokazuje milost a lásku! Do sboru se chodí kvůli potřebě duchovního růstu. Kdy? padne?, druhý člověk tě pozvedne a povzbudí. Také se tam vyučuje Bo?í slovo, společně se lidé v jednotě modlí a zpívají Stvořiteli chvály. O tom to hlavně je. A ve?keré ?patné události ve jménu Boha v minulosti a nebo i dnes v současnosti paradoxně odporují tomu, co se pí?e v Bibli. Ale to dnes lidé nevědí a kvůli tomu Boha zavrhli, jako kdyby měl ty ?patné věci Bůh v lásce a schvaloval je. V?dy? to odporuje tomu, co Bůh ve svém Slově napsal. Jak tedy mohou lidé za tyto věci odsuzovat Boha? Napí?u z Písma jednu krásnou větu z Novém zákona: "Kdy? poučuje? druhého, proč se nepoučí? sám? Ká?e?: ?Nekraď,? a přitom sám krade?? Říká?: ?Necizolo?,? a sám cizolo?í?? ?títí? se model, a přitom páchá? svatokráde?? Chlubí? se Zákonem, a přitom zneuctívá? Boha poru?ováním Zákona? Jak je psáno, ?Pohané pohrdají Bo?ím jménem kvůli vám?. Římanům 2:21-24 Toto se do puntíku splnilo. Příklad mů?u uvést kne?í, co zneu?ívají děti!
Tommik15
to terra.bary:
12. 03. 2010 14:43

Tak trochu jsem odpovídal na miriam ...
"nechvej se jako kdyby na svete bylo jenom krestanstvi..." - To je stejné jako kdybych řekl: "Jsem křes?an a zastávám názor, ?e Je?í? neexistuje."
lykantrop
Hah
12. 03. 2010 7:13

Tomá? není asi realista :D

Tak jo, koukám, ?e zná? naprostou hiearchii bo?stva, nechce? sepsat knihu?

Proč lidi neuznávají boha, ale anděly ano? No to by snad mohlo mít více důvodů. Jeden z nich ti napí?u. při vybavení si slova "anděl" se lidem v hlavě zrodí my?lenka: OCHRANA, POMOC, PŘÁTELSTVÍ, LÁSKA, KRÁSA, NADPŘIROZENO, PŘÁNÍ-SPLNĚNÍ PŘÁNÍ. Při vybavení si slova "bůh" se lidem v hlavě zrodí my?lenka: PÁN, NĚCO VÍC, NADPŘIROZENO, A HLAVNĚ, HLAVNĚ - NÁBO?ENSTVÍ, HODNOTY A JEJICH UZNÁVÁNÍ, POVINNOSTI, BOLEST A UTRPENÍ, OBĚTOVÁNÍ a tak dál.

Lidi jsou přesvědčeni o tom (nemluvím za v?echny), ?e přijmout boha znamená přijmout nábo?enství. A já říkám, ?e nábo?enství akorát spojuje lidi a nazývá boha jménem. Mylná představa, ?e pro jeho přijmutí/víru, se musím dát k nějaké organizaci (nábo?enství). To je naprostá hloupost. To je třeba si uvědomit.


Jak vysvětlíte, ?e ka?dý z nás má strach a odpor k něčemu, z čeho vlastně odpor nebo mít strach vůbec mít nemusíme?
terra.bary
pro tomase
11. 03. 2010 19:20

Nikdo se tu bohuzel nebavi o tele ani Bohu... mimochodem nechvej se jako kdyby na svete bylo jenom krestanstvi...
Tommik15
minulé ?ivoty
10. 03. 2010 18:11

Minulé ?ivoty? Můj názor je ten, ?e minulé ?ivoty jsou nesmysl. Člověk jen JEDNOU pro?ije zde na zemi svůj ?ivot a pak umře a u? se sem na zem nikdy v tomto těle nevrátí. Otázkou zůstává proč lidé mají takové zá?itky, ale nepřisuzoval bych je k minulým ?ivotům, které je bludné učení se záměrem člověka oklamat. Také nechápu jak někdo mů?e věřit v anděli a v Boha ne. Víte kdo jsou andělé? Andělé jsou poslové Bo?í, mají různé úkoly. Jiní nás chrání, někteří bojují proti démonům, jiní postrkují lidi k tomu, aby se dostali do bodu, jestli přijmou Je?í?e za svého Spasitele a tak dále. Nemáme se tedy modlit k andělům, ale k Bohu. Proto?e andělé absolutně neposlouchají přání lidí, ale poslouchají jen Boha. Jediný kdo neposlechl byl Lucifer a andělé, kteří se přidali na stranu Lucifera, dne?ního satana.
miriamianka
ano
10. 03. 2010 17:38

jistě to byl minulý ?ivot, a věř , ?e jsem si minulými ?ivoty pro?la posledních 9 měsíců a ?e se mi jich zdálo, Dneska jsem opět viděla minulý ?ivot, z doby druhé světové války, bylo to nepříjemné, ale to patří k části mne, k části transformace, pro kterou jsem se rozhodla. Po?dádala jsem bo?ské vedení, svěřila jim svou svobodnou vůli a začali se mi zdát sny, které si velmi dobře pamatuji, Vět?inou se ti minulé ?ivoty objevují v době, kdy měsíc couvá a nejaktivněj?í je to v době týden před novem a během novu. To se také tělo osvobozuje od nepřijemných za?itků, nedodělaných situací, které by měl napravit. Sen, který pochází od zdroje je ?ivý, pamatuje? si na detaily a opakuje se. Ostatní sny mohou být zbytky televizního seriálu, potom se objevují sny vizionářské. Ty mám také, obejvují se v době od páté hodiny ranní do osmé, někdy kdy? mne přepadne přes den velká unava , tak se mi zdá něco, co se během dne stane. Andělé upozornují. A nejednou mi to pomohlo. Tak to je tak v?e, je to normální a pokud se chce? dozvědět o své minulosti a minulých ?ivotech více, stačí před spaním pozádat Mistryni nanebevzatou angeliku a ona ti jistě uká?e sen, který zřejmě ovlivnuje tvůj nyněj?í ?ivot. To, co má? ře?ti v tomto ?ivotě. Tak přeji hodně uspěchů.:-)Miriam