Vaše příběhy

Nevysvětlitelné jevy

Tři drvoštěpi - (komentáře)

Aredhel
Slibky
18. 05. 2006 11:58

Slibky nebo té? Lulkyně nebo Húkalky jsou známé postavy z vala?ských pověstí.Jsou to vysoké statné,ale dosti pohledné mladé ?eny,často oděné jen do sukýnky z listí nebo trávy.Svým zpěvem nebo houkáním a voláním vábily mladé mu?e,které se pak sna?ily utancovat k smrti.Je to prtostě typ víl nebo rusalek.