Vaše příběhy

- Astrální bytosti -

Andělské přivolání
    Musím přiznat, ano, mám spousty omylů jako každý z nás. Boží velvyslanci - andělé měli, možná že i mají se mnou dosti práce.
Pracuji na horách v restauračním provozu v řídící funkci. To jsem již už psal.
O tom, jak si hodně ulehčil při setkání s jiným světem se rád s vámi rozdělím.

    Před čtyřmi roky, kdy temno poznání mě z jakýkoliv příčin slabosti náhle obklopilo, což trvalo pouhý den a připadalo mi to jako celý život. Projevovalo se to vidění stínů, úzkostí strachu a prudké změně chování k potřebě náhlého vyřešení otázek jak v zaměstnání tak osobní. Vrchol přišel večer, kdy plný úzkostí a z fobie malé místnosti jsem musel opustit kancelář a vyjít ven k lesu na širé prostranství. Náhle řekl bych přímo polit jasnozřivým světlem, jsem ucítil bezpečí, štěstí a lásku. Světélko se ode mě oddalovalo až vypařovalo v neznámo okolí. Byla to nádhera. Poděkoval jsem bohu a andělům. Doposud nevím proč jsem zrovna zvolal: "Děkuji archanděli Gabrieli!" Tu však uslyšel hlas: "Děkuj Sám Sobě."

    Hned až mrazivo mi bylo. Z temné tmy se jakoby fialinkovitý oblak přiblížil v té postava pevněji stojící. Nestála na zemi, rysy těla nejasně viděl spjaté s oblakem, tvář jasně vrásčitou s oči pevně sevřenými. Říká: "Milujem Vás v pokoře a lásce. Nečiňte zatemnění mysli. Temno a světlo je spjaté. Temno jsi poznal, že je těžké, proto se drží na zemi. Láska, blaženost, něžnost se nemůže dotknout země. Je ve světelných paprscích. Konej Své poznání a poznáš kroky."

    Vzdaloval se mi a mého mrknutí oka byl pryč. Stál jsem jak skoprněn, jasným a hlubokým hlasem omámen, říci děkuju mi nešlo vyslovit. Začlo chumelit a šel jsem se zase do práce zapojit. Mé kroky se nesly lehkostí pocitem blaha a bezpečí jasného ve sněhu brouzdajicího šlapání. Při příchodu do kanceláře zjistil, že čas odchodu a příchodu se nezměnil, ani koloběh chodu restaurace a kuchyně. Zkrátka jako bych nikde nebyl a přitom se jiný vrátil. Stále však kalendářně byl lednový den.

    Dnes jasně vím, že je dobré i poděkovat jasnosvětlu za každý den. Skutek duševní i fyzický, který cítíme, že se nám nelíbí, nedělejme. Nebojme se i na pomoc oslovit andělé, máme je vždy na blízku. A také v nás jsou andělé!

Vydáno:   13. 10. 2011

Přečetlo:  2706 čtenářů
Autor (vložil): DALIBOR

TIP: Pro zobrazení všech příběhů autora klikněte na jménoKomentáře k příběhu...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ andelske privolani
28. 11. 2011 10:13
kamil16
¤ andelske privolani
28. 11. 2011 10:12
kamil16
¤ Andělské přivolání
18. 10. 2011 10:56
DALIBOR
¤ OK
17. 10. 2011 8:34
7man
¤ andělské přivolání
16. 10. 2011 20:01
ticho
¤ Andělské přivolání
14. 10. 2011 19:31
DALIBOR
¤ Andělské přivolání
13. 10. 2011 22:50
bubaku