Věštírna

Numerologie jména a příjmení

Klasický numerologický význam jména se určuje podle tabulky, kde každé písmeno abecedy má určitou hodnotu. Písmena Vašeho jména a příjmení tedy převedete na číslice (viz tabulka níže) od 1 do 9, dále pak 11, 22 a uděláte jejich součet. Výsledkem je pak Vaše osobní vibrační číslo, které popisuje osobnost, charakter, povahu, osudové vlastnosti, odhaluje přístup k životu, zvládání překážek a ukáže, jak vás vnímá okolí.
1
A - J - S
2
B - K - T
3
C - L - U
4
D - M - V
5
E - N - W
6
F - O - X
7
G - P - Y
8
H - Q - Z
9
I - R
Zadej celé jméno a příjmení