Věštírna

Numerologická mřížka

Numerologická mřížka je obrazec, který obsahuje devět políček a čísla od 1 do 9 se do ní zapisují vždy od dolní řádky směrem nahoru. Výchozí údaje pro numerologický rozbor je datum narození, který se rozepíše do tzv. numerologické mřížky (čtverec rozdělený do devíti polí, který slouží k uspořádání čísel a přehlednému čtení souvislostí mezi nimi). Číslo nula v tomto rozboru vynecháme.
3
9
6
2
8
5
1
7
4

Číselná rovina nastane, když jsou v mřížce vedle sebe tři různé číslice v jednom řádku, sloupci nebo úhlopříčce, nebo naopak se vedle sebe vyskytnou tři prázdná pole – v řádku, sloupci nebo úhlopříčce. Pak se jedná buď o plnou nebo prázdnou číselnou rovinu. Každá číselná rovina má speciální význam a může dodat osobě speciální schopnosti, potenciál nebo naopak výzvy.
Pokud je nějaké číslo od ostatních čísel izolováno (tj. bezprostředně vedle něj se v mřížce nevyskytuje žádné další číslo) znamená to, že potenciál tohoto čísla je sice přítomen, ale jeho nositele bude stát hodně úsilí, aby jej dokázal využít.
Z numerologické mřížky lze také zjistit, jaká hladina u člověka převládá, zda ta emocionální, duchovní nebo tělesná. Určíme to podle četnosti výskytu čísel v jednotlivých řádcích numerologické mřížky. Spodní řádek tvořený čísly 1, 4, 7 představuje tělesnou úroveň, prostřední řádek tvořený čísly 2, 5, 8 vyjadřuje emocionální úroveň a vrchní řádek z čísel 3, 6, 9 tvoří úroveň duchovní. Poté, co okénka vyplníte, se často stane, že v ní některá čísla zcela chybí. Význam uvádíme následně.
Zadej datum narození