Články

Záhady a tajemno

Archeoastronautika v Biblii - Potopa a Noe - (komentáře)

Jahvenok
Potopa
3. 03. 2015 17:19

Podle mého je mýtus o potopě pravdivý. Nemyslíme tím globální potopu, ale potopu lokální. A to v okolí středozemního moře. Celkem logicky se k tomuto pojí i bájná atlantida.
Nedávno jsem se někde dočel (nevím jak moc byl zdroj věrohodný), že v minulosti v řádu desetitisíců let došlo z geologických důvodu k uzavření Gibraltarského průlivu. Z tohoto důvodu docházelo k vysušování středozemního moře a následného osidlování na uvolněném prostoru (je možné, že zde se usídlili Atlanťané?)
Jednoho krásného dne ale vypuklo v oblasti gibraltaru zemětřesení a průplav se znovu otevřel. To mělo za následek opětovné zátopení středozemního moře na úroveň oceánu.

Tohle podle mého mohl být pravdivý základ k vytvoření příběhu o Noem a jeho arše a také možný zánik bájné Atlantidy. Vždyť protržení tak obrovské hráze muselo mít za následek epickou a ničivou potopu.