Články

- Záhady a tajemno -

Archeoastronautika v Biblii - Potopa a Noe
Noe
Hádam každý človek vie, že v Biblii je opísaný príbeh o potope sveta. Nemienim polemizovať o faktoch, že príbeh o potope je prevzatý zo sumerskej mytológie, či vôbec potopa zaliala celý povrch Zeme, čím bola spôsobená,... Považujem to z hľadiska témy za nepodstatný detail. Mám v úmysle poukázať na iný, zaujímavý fakt. Podľa Biblie sa Boh rozhodol zničiť všetko živé, čo stvoril. Čo bolo príčinou tak závažného rozhodnutia?

Genezis 6-5
„Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, 6 Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: 7 "Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil."
Biblickú potopu sveta prežil len Noe so svojou rodinou - s manželkou, tromi synmi a ich manželkami. Celkom osem ľudí. Prečo len Noe s rodinou? Na otázku odpovedá Biblia:

Genezis 6-8
„Iba Noe našiel milosť u Pána. 9 Noe bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noe viedol bohumilý život.“

Sirachovec 44-17
„Noe bol uznaný za dokonalého a spravodlivého: keď nastával čas hnevu, stal sa zmieriteľom, 18 a preto bol ako zvyšok (žijúci) ponechaný na zemi, keď nastala potopa.“
Skutočne bola len táto jediná príčina záchrany Noe s rodinou? Nesúvisela s jeho záchranou aj iná okolnosť? Upresnenie príbehu z knihy Genezis nachádzame v 1. knihe Henochovej, ktorú som v skrátenej verzii uviedol aj v časti „Genetické experimenty? - III.“ Teraz predmetnú časť uvádzam v plnom znení.

1.kniha Henochova 106-1
„Po niekoľkých dňoch vzal môj syn Metúšelach ženu pre svojho syna Lámecha a ona od neho otehotnela a PORODILA SYNA. 2 JEHO TELO BOLO BIELE AKO SNEH a červené ako ruže, VLASY NA JEHO HLAVE, DLHÉ KADERE, BOLI BIELE AKO VLNA a jeho oči boli krásne. Keď otvoril oči, rozžiaril nimi celý dom ako slnko a celý dom sa potom rozjasnil. 3 Keď bol vzatý z rúk pôrodnej baby, otvoril ústa a prehovoril k Pánovi spravodlivosti. 4 A jeho otca sa zmocnil strach, utiekol a prišiel k svojmu otcovi Metúšelachovi. 5 Povedal mu : „SPLODIL SOM PODIVNÉHO SYNA : NIE JE AKO ČLOVEK, ALE PODOBÁ SA DEŤOM NEBESKÝCH ANJELOV, má inú povahu a je iný než my, jeho oči sú ako slnečné lúče a jeho tvár je prekrásna. 6 Zdá sa mi, že NEPOCHÁDZA ODO MŇA, ALE OD ANJELOV, obávam sa, že za jeho života sa môže na zemi stať zázrak. 7 Úpenlivo ťa, môj otče, prosím a žiadam, aby si išiel K HENOCHOVI, NÁŠMU OTCOVI, A VYZVEDEL OD NEHO PRAVDU, LEBO JEHO OBYDLIE JE MEDZI ANJELMI.“ 8 Keď Metúšelach vypočul slová svojho syna, prišiel ku mne na končiny zeme, lebo počul, že sa tam nachádzam. Hlasito zvolal. Počul som jeho hlas a prišiel k nemu. Povedal som mu : „Hľa, tu som, môj syn, prečo si ku mne prišiel ?“ 9 Odpovedal mi : „Prišiel som k tebe kvôli veľmi znepokojivej veci, vyhľadal som ťa kvôli závažnému videniu. 10 Vypočuj ma, môj otče, lebo môjmu synovi Lámechovi sa narodil syn, ktorého podoba a POVAHA NIE SÚ AKO POVAHA ĽUDÍ, FARBA JEHO PLETI JE BELŠIA AKO SNEH A ČERVENŠIA AKO RUŽA, VLASY NA HLAVE MÁ BELŠIE NEŽ BIELA VLNA A JEHO OČI SÚ AKO LÚČE SLNKA. Keď otvoril svoje oči, ožiaril celý dom. 11 Keď bol vzatý z rúk pôrodnej baby, otvoril ústa a velebil Pána nebies. 12. Jeho otca Lámecha sa zmocnil strach a utiekol ku mne. Neveril, že to dieťa pochádza od neho, pretože MÁ PODOBU NEBESKÝCH ANJELOV. Hľa, prišiel som k tebe, aby si mi povedal pravdu.“

1.kniha Henochova 106-18
„Oznám svojmu synovi Lámechovi, že syn, ktorý sa mu narodil je vskutku jeho synom. Daj mu meno NOE ...“

Čo viac k tomu dodať?

Pokračovanie.

Vydáno:   20. 02. 2015

Přečetlo:  1090 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Potopa
3. 03. 2015 17:19
Jahvenok