Články

Zaniklé civilizace

PHAETHON, dávno zaniknutá země? - (komentáře)

duhastrecht
K té starořecké báji dodávám:
1. 03. 2007 17:37

podobné tzv. faethonické pověsti se vykytují i u jiných národů, mj. i u jihoamerických Indiánů, podobně jako pověsti o potopě. Zdá se, že jedním z vysvětlení může být i vzpomínka společenské paměti lidstva na dopad velkého meteoru, nebo i asteroidu s mimořádně silným ničivým účinkem, před mnoha tisíci/desetitisíci lety, ale již za života našeho druhu, který v některých částech Země vyvolal ničivé tsunami (tj. potopu) a jinde zase byl vidět jako zářící a padající objekt (tj faethon).
Hádes
Phaethon
1. 03. 2007 11:17

Phaethon byl syn Hélia,boha slunce.Na Zemi mu nikdo nevěřil,že je synem boha a tak to chtěl dokázat.Připravil se na cestu a šel za Héliem a požádal ho,zda-li by mohl řídit sluneční vůz.Hélios ho dlouho říkal,at' ho o to nežádá,že je to příliš nebezpečné.Phaethon však neustoupil,a tak mu to Hélios nakonec povolil.Phaethon neudržel ohnivé koně a dostával se až moc k zemi,která hořela.Země poprosila vládce bohů Dia,at' s jejím utrpením skončí,a Zeus svrhl Phaethona bleskem k zemi.Phaethon zemřel.
xxx
XXX
1. 01. 2007 15:37

Zajímavé opravdu na zamyšlení!!!