Články

- Zaniklé civilizace -

PHAETHON, dávno zaniknutá země?
Někteří vědci se domnívají, že v naší sluneční soustavě existovala před dávnýmí časy desátá planeta jménem „PHAETHON“. Mají za to, že tuto hypotézu potvrzuje i jeden starý řecký mýtus. Co se však s touto planetou stalo? Padla za oběť nějaké vesmírné katastrofě? Nebo snad ještě stále existuje a pouze se nám skrývá?

To, co však zůstalo pro Keplera a další astronomy nevyvětlitelnou záhadou byla velká mezera mezi Marsem a Jupiterem - zející prázdnota, kterou křižuje pouze roj asteroidů, dnešní pás Planetek.

Nebylo by snad možné, že tu kdysi po své f-dráze kroužila planeta, která pak za nejasných okolností explodovala a zanechala po sobě tyto trosky prastaré kosmické hmoty?

Hypotézu Johannesa Keplera a některých jeho předchůdců potvrdila nakonec jedna z teorií dnešních badatelů, kteří neobvyklý počet potencionálních meteoritů v tomto prostoru vesměs považují za zbytky planety.

V astronomii existuje dokonce pravidlo, takzvaná „Titiova-Bodeova řada“, podle něhož obíhají všechny planety kolem Slunce v pevně daných vzdálenostech. Vzdálenost mezi Marsem a Jupiterem je však dvakrát větší, než by tomu podle matematického pravidla mělo být. V těchto místech tady chybí, jak se domníval už Johannes Kepler, nějaká planeta Y. Jedná se o bájný PHAETHON?

Vydáno:   30. 12. 2006

Přečetlo:  3643 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): tesagKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ K té starořecké báji dodávám:
1. 03. 2007 17:37
duhastrecht
¤ Phaethon
1. 03. 2007 11:17
Hádes
¤ XXX
1. 01. 2007 15:37
xxx