Články

- Zajímavosti -

Charles Patterson - Věčná Treblinka
Chtěla bych se s vámi podělit o poselství jedné knihy: Charles Patterson - Věčná Treblinka. Nabízím to zde, neboť toto by měl být údajně "web pro duše hledající Pravdu". S očima zavřenýma však lze těžko pravdu nalézt.


Úvodem k českému vydání:

Ač srovnání hrůz nacistických koncentračních táborů s utrpením zvířat v novodobých velkochovech, na jatkách, v laboratořích a mnoha jiných místech, jejich utrpení se může mnohým zdát nevhodné, Charles Patterson v této knize ukazuje, že krutosti páchané na bezbranných mimolidských stvořeních jsou předzvěstí zločinů vůči lidem samým a že zotročení a zabíjení zvířat je kořenem všemožného zla a násilí - otroctví, rasismu, genocid, pogromu a mnohých jiných krutosti. S tím, jak se lidé vzdali povinnosti ochrany slabých a bezmocných tvorů, došlo záhy i ke ztrátě citlivosti k utrpení lidí samých. A tak přesvědčení, že můžeme jakýmkoliv způsobem naložit s těmi, kteří jsou „odlišní“ či „méněcenní“, umožnilo a z velké části i omluvilo nejenom všechny ukrutnosti páchané každodenně na zvířatech, ale i samotný holocaust. Který z těch zločinů je větší, můžeme je vůbec od sebe oddělit?

„Je jenom malý krok od zabíjení zvířat k plynovým komorám a la Hitler a koncentračním táborům a la Stalin,“ řekl kdysi Isaac B. Singer na obhajobu vegetariánství, k němuž se již v mládí z morálních důvodů rozhodl. Tento významný židovský spisovatel, kterému je Věčná Treblinka věnována, často projevil ve svém rozsáhlém díle neobvyklý soucit s mimolidskými tvory a jejich osudem. Byl to on, kdo poprvé upozornil na podobnost mezi utrpením Židů během války a utrpením zvířat, když způsob každodenního hromadného zabíjení zvířat srovnal se systematickou likvidací lidských obětí během poslední světové války. Však i samotné jméno „holocaust“ je biblickým zobrazením obětování statisíců zvířat v tehdejších chrámech a teprve dnes, po více než dvou tisíciletích, je obecně používáno jako symbol masové likvidace lidí. Příčiny a podobnost utrpení lidí a zvířat, tak zřídka lidmi chápané, se při čtení stávají stále jasnější a srozumitelnější. Nechceme-li, aby se dějiny opakovaly, měli bychom se vážně zamyslet nad poselstvím této knihy.

Kniha je zakončena vzpomínkami lidí, kteří prošli utrpením v dobách nacismu nebo byli jeho svědky a stali se později významnými ochránci zvířat a zastánci jejich práv na život bez bolesti a utrpení. Je autorovým i mým přáním, aby se Věčná Treblinka stala výzvou a povzbuzením i pro české čtenáře. I když nepřesvědčí k vegetariánství z morálních důvodů, alespoň nebude možné říct: „já jsem nevěděl!“

Jan Čejka Troy, Michigan

Vydáno:   26. 11. 2009

Přečetlo:  1758 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): orimeKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ jinak,
6. 12. 2009 9:50
orime
¤ Orime
5. 12. 2009 16:56
Jaroslav
¤ Grushi
27. 11. 2009 18:34
Jaroslav
¤ 2Jaroslav
27. 11. 2009 15:19
Grush
¤ k článku a ke knize
26. 11. 2009 22:14
Jaroslav
¤ orime
26. 11. 2009 9:40
Jaroslav
¤ J.:
26. 11. 2009 9:38
orime
¤ Grushi
26. 11. 2009 9:33
Jaroslav
¤ Grushi
26. 11. 2009 9:20
Jaroslav
¤ Orime
26. 11. 2009 9:17
Jaroslav
¤ Grush
26. 11. 2009 9:13
Jaroslav
¤ Reakce
26. 11. 2009 9:10
Jaroslav
¤ 2Jaroslav
26. 11. 2009 9:08
Grush
¤ reakce
26. 11. 2009 8:20
orime
¤ Reakce
26. 11. 2009 5:41
Jaroslav