Články

- Vize budoucnosti -

Pět největších věštkyň
Z křišťálové koule, karet nebo jen tak, z očí?
Jsme ve věštírně ve starořeckých Delfách. Místo, kde jasnovidky naznačují boží záměry. Žena ve středních letech v průsvitném hávu žvýká jakýsi list a z otvoru v zemi vdechuje omamné výpary. Šeptá neznámá slova a potom si roztrhne roucho na prsou, pohodlně se opře o kamenné opěradlo a naznačí, že máme očekávat jisté nebezpečí. „Je to přání boha“, dodá.

Králové, vládci, kněží i prostí lidé sem přicházejí každý den s dary pro boha a s obětními zvířaty. Věštby jsou často nejasné a nastává problém s jejich vysvětlením. Přesto všichni platí ve zlatě.


Jméno: Sibyla Kumana
Doba: 970 až 870 př. n. l.
Kde: Sába v Arábii
Způsob věštění: jen při náhodné extázi
Pomůcky: vodní dýmka, opium, vůně myrhy
Úspěšnost: téměř 100%
Poplatek: zdarma, případně 1 ? 3 velbloudi nebo odpovídající množství zlata a vzácných pochoutek


Věštkyně předpovídá ve své době pokrokové vynálezy, auta, letadla, podmořské čluny, rovněž osvobození poddaných, pády mnoha velkých říší a královských rodů. Pro zachování dědičnosti trůnu pro svůj rod, zakazují středověcí panovníci opisovat či číst její knihu proroctví.
EPOCHA vás provede věštbami královny ze Sáby, které se týkají současnosti Usuďte sami, zda se splnily.
Sybila: „Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou.“
Sybila: „Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude.“
Sybila: „Rovněž ústa svá a oči mnohých pozmění, takže žena v té době sově se podobati bude.“
Sybyla: „Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude“
Sybila: „Vidím ono divné zvíře, vytvořené z různých kusů kovů člověkem. Místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy jakás křídla. Toto člověkem umělé zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa.“
Sepsáno14 svazků, z nichž se dodnes dochová 12. Všechna proroctví se postupem času naplňují.


Věštírna Delfy, s. s r.o.
Jméno: Pýthie Anila
Doba: 532-465 př. n. l.
Kde: staré Řecko
Způsob věštění: na položenou otázku odpověď: „ano“ či „ne“, později veršované věštby
Pomůcky: omamné látky, bílé a tmavé fazole, polovina drůbežího vejce, olivová ratolest
Úspěšnost: podle dochovaných pramenů až 80 procent
Poplatek: 30 mincí z élektra ? slitiny zlata a stříbra, což je v přepočtu tehdejší cena 8 volů


„Nejčastější dotazy k Pýthii se týkají skrytých pokladů, nezákonně uzavíraných manželství, koupě otroků, práce, zda se ženit či nikoliv, zda se někomu podaří zbohatnout, nebo je-li možné požádat o půjčku,“ dozvídáme se ze zápisů učence Hérakleita. Věští se nejčastěji sedmý den v měsíci (magické číslo). Pýthie se nejdříve před zraky přítomných vykoupe ve vonné lázni, poté se natře olivovým olejem. Začíná žvýkat omamné listy a vdechuje halucinogenní výpary. V okamžiku, kdy se začíná motat, ji kněží usadí na trojnožku, ruce přikurtují do speciálních kruhů , protože při obřadu nesmí spadnout. Ještě než začne, sluhové přinesou kůzle, položí jej na oltář a polijí studenou vodou. Když se začne třást, věštění může začít. V opačném případě se věštba odkládá o měsíc. Pýthie odpovídá podle barvy fazolí vytažených z košíku ? bílá souhlas černá zápor. Za nějaký čas si lokne lektvaru a začíná mluvit.
Antická FBI?
Delfská věštírna je ve starověkém Řecku oblíbená proto, že výroky Pýthie jsou přesné. Též díky rozsáhlé a detailně propracované sítě tajných agentů a zvědů. Často se stává, že některé delegace jsou na věštbu nuceni takřka celý měsíc čekat. Agenti mají dostatek času zjistit, proč ta která návštěva přichází a jaké informace jasnovidka potřebuje.


Vedlejší pracovní poměr: satanismus
Jméno: Catherine Montvoisin
Doba: 1640 - 1680
Kde: Paříž, Francie
Způsob věštění: černá magie, vnuknutí
Pomůcky: lidská krev a popel, zuby krtků, krev ropuch
Úspěšnost: 65%
Poplatek: 150-500 louisidorů (cena venkovského domu
)

Kromě věštectví se věnuje černé magii a stává se jednou z hlavních postav neslavné travičské aféry za Ludvíka XIV. Při seancích s ním předpovídá smrt panovníkovy ženy Henrietty Stuartové vévodkyně Orléanské, k níž nakonec sama dopomůže. Mezi klientkami jsou dvorní dámy, jimž věští blízkou budoucnost. U větších zakázek napomáhá osudu i se svým pomocníkem. Provádí zakázané rituály, kdy je na ňadrech vznešených dam usmrceno novorozeně. Jen proto, aby omládly. Vyšetřování činů Montvoisinové nařídí sám král Slunce, ovšem když přichází na řadu jeho favoritka madame de Montespan, nechá výslechy zastavit. Dvorní lékař Légué líčí černou mši celebrovanou pro markýzu de Montespan koncem ledna roku 1678 takto:
"Tvář nahé návštěvnice zůstává pod maskou. Ulehá na podivný oltář. Abbé Guibourg postaví kříž na markýzina prsa, na břicho pokryté ubrouskem umístí kalich, načež započne bezbožný obřad. V okamžicích obětování, kdy celebrant má políbiti oltář, líbá tělo markýzy. Objeví se žena nesoucí v náruči asi dvou neb tříleté dítě? Guibourg bere oběť a zdvihne ji nad kalich a pronáší satanské požehnání. Pak položí dítě na stůl a podřízne je. Krví naplní kalich?“
V roce 1680 je věštkyně upálena za čarodějnictví na pařížském náměstí Place de Greve.


Předběhla lékaře o tisíc let
Jméno: Hildegarda z Bingenu
Doba: 1098 -1179
Kde: dnešní Německo
Způsob věštění: obrazové i zvukové vidění budoucnosti
Pomůcky: zapisování vjemů
Úspěšnost:80%
Poplatek: zdarma


Na konci jedenáctého století se v klášteře na břehu Rýna léčily nemoci kloubů speciální kúrou, při níž postižený přijímá velké množství želatiny získané z chrupavek. Metoda, o níž se tuší, že zabírá. „Zjevení mě překvapuje již ve věku tří let. To však přesně nechápu, o co jde,“ vzpomíná Hildegarda ve svém spise Scivitas (1152). Popisuje v něm 26 proroctví, která jí jsou vnuknuta. Popisuje budoucí svět, kosmos i způsoby jak úspěšně léčit nemoci. Dostává přezdívku „rýnská Sybila“. Císař Fridrich I. Barbarosa si podle ní nechává určit data svých budoucích bitev. Vše vychází na 100%. Vědma však například neodhadne způsob léčení bulimie. Navrhuje dávat nemocnému na jazyk velký diamant. Předpovídá všechny způsoby alternativní léčby a sama je úspěšně odzkouší. Žel, její spis se na dlouhých 800 let ztratí. Je objeven německými badateli až v roce 1980. Alespoň jedno zadostiučinění jejím proroctvím - v roce 1244 je papežem Innocentem IV. vyhlášena za svatou.


Pád Napoleona podle karet
Jméno: Mademoiselle Lenormand
Doba: 1792 - 1843
Kde: Paříž, Francie
Způsob věštění: z karet
Pomůcky: hrací karty vlastní výroby
Úspěšnost: 80%
Poplatek: v přepočtu na naši dnešní měnu od 500 do 10 tisíc korun


V Paříži, duchovním srdci Francie, se věštkyni dostává zasvěcení do rituálů a tajů vykládání karet. V roce 1793 přicházejí do salonu madame Lenormand tři muži, kteří mají sehrát důležitou roli ve francouzské historii: Marat, St.Just a Robespierre. Věštkyně jim všem předpoví tragickou smrt. Dodá, že jeden z nich bude mít pompézní pohřeb čestného občana, ale další dva budou vystaveni pohrdání a výsměchu rozhněvaného davu. Jak předpoví, tak se později stane! Později se seznámí s Joséphine Beauharnais, manželkou Napoleona Bonaparte. Brzy po jejich prvním setkání se Mademoiselle Lenormand stává pravidelnou rádkyní budoucí císařovny. Předpoví jí , že jednoho dne bude se svým manželem muset opustit francouzský trůn. I to se stane.
Fatimská rosnička
Před časem Vatikán uvolnil ze svých archivů třetí část proroctví, které 13. května 1917 přijaly jakýmsi vnuknutím tři malé chudé portugalské děti. Stalo se to ve vesnici jménem Fatima, od níž je odvozen název proroctví. Navštívila je Panna Marie a předala jim zprávu.
*první proroctví se zmiňovalo o datu konce první a vypuknutí druhé světové války, také o smrti dvou z dětí.
*ve druhém se podle nejuznávanějších interpretací jednalo o vzestup a pád Sovětského svazu jako ateistické velmoci, o pronásledování církve v té době a také o změnách v SSSR po pádu komunismu
*ve třetím je předpovězen atentát na papeže Jana Pavla II.

Vydáno:   21. 12. 2009

Přečetlo:  6001 čtenářů
Zdroj: http://www.rf-hobby.cz

Autor (vložil): ValdaKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Pro Marpefi
28. 07. 2010 0:22
Janator
¤ církev
9. 03. 2010 17:46
vojtavojta
¤ Janator
24. 01. 2010 23:13
Marpefi
¤ RE: pořád...
16. 01. 2010 21:09
Janator
¤ pořád...
28. 12. 2009 17:39
Marpefi