Články

- Vize budoucnosti -

Rok 2012 trochu jinak..
(Z deníku jednoho blíže nejmenovaného a nespecifikovaného “Aliena“..)

Mohl by to být rok stejný, jako každý jiný před tím a každý další poté, na této nádherné planetě.. Jenže to by na “Zemi“ (jak ji místní trefně nazývají) nesměli žít ti, co si říkají “lidé..“ Osobně bych je nazval spíše “slony v porcelánu“, protože tak se na Zemi opravdu chovají.. Nejde teď o to, že “lidstvo“ se stalo těžce “invazivním“ druhem a krom nemocí, nebo sebe-destrukce v podobě válek na něj “není momentálně žádná páka“, ale jde o to, PROČ se tak stalo tím, čím je ..

Zdálo by se, že druh “člověk“ je jen dalším zvířetem, na té krásné modrobílé kouli, že? Jenže kdepak.. Jestli si někdo myslí, že od zvířat jej odlišuje pouze to, že umí “myslet“, tak to je omyl.. V tamější přírodě mnoho tvorů kolikrát víc přemýšlí, než průměrný člověk. Tak v čem to teda je? Možná v tom, že původ “člověka“ je nejasný.. Sice tam mají nějakou “Darwinovu teorii o vzniku a vývoji jednotlivých druhů“, takže do toho samozřejmě počítají i sebe ? člověka, jenže zamyslete se sami, vážení, kolik je tam nedostatků v této teorii..

I tamní “domorodci“ (ti, co se narodili tam na Zemi, tedy “doma“), mají mnoho teorií na svůj původ. Musím uznat, že vesměs všechny jsou hodny pozornosti a záznamu. Ale vybírám alespoň tři hlavní teorie. Takže tady jsou:

První teorie ? podle ní je - (lidi) stvořil “Bůh“, který stvořil Zemi za 6 dní (1 den= tamější jednotka na měření času = 1 otočení Země kolem vlastní osy rotace) a stvořil také první lidi ? “Adama a Evu“.. Teda Eva byla údajně stvořena z Adamova žebra. No úžasná teorie.. (dodatek ? tak nejnovější úprava v teorii je, že svět byl stvořen za 6000 let..)

Jistě se ptáte, kdo že je ten “Bůh“.. Tady je pokus o vysvětlení ? “bájné, mýtické stvoření, které vládne celému vesmíru, prostoru a času, je za veškerým tvořením a stvořením, bytost, nebo spíše entita, kterou doopravdy zatím nikdo nespatřil, ale která prý opravdu je..“ Bůh na Zemi měl i svého syna. Místní jej dodnes nazývají “Ježíš“ a říkají, že “vykoupil lidstvo z prvotního hříchu i ze všech dalších hříchů..“

Druhá teorie ? tak ta je přesně opačná, než první. Podlé této druhé teorie prý celý vesmír postupuje podle určitého nahodilého vývoje a tak vznikly jak hvězdy, tak i planety a na planetě Zemi tak vznikly přes prvoky a bakterie první zvířecí druhy, další vývoj pak umožnil i vznik primátů a tím i člověka.. Žádný “Bůh“ neexistuje, vše je postaveno pouze na fyzikálních zákonech vesmíru. Do této teorie patří právě výše zmíněná “Darwinova“ teorie.

Třetí teorii popíšu trochu více ? Vesmír je starý něco kolem 6-8 miliard let (podle tamějšího měřítka 1 rok = zhruba 365 dnů = zhruba 365 otočení Země kolem své osy rotace = 1 oběh Země okolo tamější hvězdy zvané “Slunce..“) Země samotná je dle jejich odhadů stará něco mezi 4-6 miliardami let. Kromě nahodilého vývoje druhů zde ovšem došlo ke “kolonizaci“ planety od invazivního druhu, pocházejícího odněkud ze “souhvězdí psiska“ (to je tamější hantýrka pro pojmenování postavení hvězd na obloze,nazývají to hvězdná mapa a je to pro lidi pomůcka, jak se vůbec v té změti na obloze vyznat..)

Tato invaze měla za následek jednak založení prvních civilizací zde na této planetě a také možný vznik druhu, zvaného “člověk“.. Údajně to byl druh vyšlechtěný pro práci. Došlo také k “válce Bohů“, kdy se invazivní druhy nemohly dohodnout na tom, kdo bude tuto planetu využívat nadále jako svůj zdroj surovin a levné pracovní síly. Byla zřejmě zničena satelitní města na oběžné dráze Země. Docházelo ke konfrontaci pomocí jaderných zbraní.. Tyto zbraně zanechali své stopy na různých místech planety.

Po skončení války se invazivní druh kolonizátorů uchýlil někam do nitra planety a zde zanechal “lidstvo“, jako pokus, aby jej sledoval, jak si tenhle druh poradí jak se sebou, tak i s okolním nebezpečím. Zároveň lidstvo využil jako jakýsi “předvoj“ pro dobu, až se opět další invazivní druh na Zemi vrátí a dojde k nové válce o kolonizaci planety Země.. Záznamy z těchto událostí (značně upravené a foneticky vylepšené) jsou z dávných časů dochovány.

Lidstvo jako takové, se v jistých částech Země s pomocí “Bohů“ vyvíjelo lépe a vznikaly i další civilizace, které ale ovšem zanikly.. Vinu na tom měli vesměs sami lidé, protože jednak přecenili sami sebe a také ještě z nedostatku pochopení různých zákonitostí použili něco, co nakonec k zániku civilizace vedlo.. Poslední zaznamenaná civilizace měla být “Atlantis..“ Její zbytky jsou k “mání“ na mořském dně. Pokud byste pátrali, tak začněte zhruba 300 mil jižně od Okinawy (Japonské ostrovy) například..

(1 míle = 1,6 kilometru = 1600 metrů. 1 metr je délková míra hojně užívaná u většiny lidstva na Zemi. Tato délka nejde popsat. Tuto délku musíte sami vidět, protože jinak to nepochopíte..)

Tolik ke třem hlavním teoriím. Stoupenci každé z teorií si hájí tvrdě svou “pravdu“, aniž by většina pochopila, že “pravdu“ ve své podstatě mají všichni, protože veškeré teorie mají stejný základ, jenom různou interpretaci jak šel čas.. Tito lidé neustále dohledávají “střípky mozaiky“ a pevně věří, že právě 2012 tuto mozaiku dokončí a “prozří“.. Navíc ona “pravda“ je pouze iluze, stejně tak jako je iluzí čas a prostor.. Vysvětlovat jim, že vše, co vidí, včetně jich samotných, je pouze projekce z vyšších realit za jistým účelem ? to by bylo považováno za těžkou fantazii.. Je nutné je nechat jejich “pravdám“, protože to jim umožňuje neustálý vývoj. To je přínosné.

Ohledně lidstva jako druhu ? velmi zvláštní to druh.. Zvířata, která si uvědomují sami sebe? Zvířata, která díky jisté genetické manipulaci mají možnost vytvářet technická veledíla a umění? Nebo sofistikovaný „nástroj“, který je výsledkem snažení invazivních druhů? Je poslední možnost správná? Selekce a vývoj tohoto druhu se odehrával v několika cyklech? Naštěstí tito tvorové o tom nic moc nevědí.. Zatím..

Připusťme teda na chvilku, že opravdu „nějací tvůrci“ byli. Pozorováním tohoto druhu je jasné, že už dávno “přečůrali“ v tom případě své “tvůrce..“ Jako druh se ukázali být absolutně nejinvazivnějším ze všech tvorů vůbec a tak není divu, že dnes vládnou Zemi. Nemyslím si, že až tak dalece to byl záměr oněch “tvůrců“, pokud tím nesledovali něco jiného.. Člověk je svým způsobem pořádný prevít už od základu.. Potřebuje mít nutně totiž “svého nepřítele“, aby udržel svůj vývoj v permanenci.. Jak nemá nepřítele, tak ve vývoji stagnuje.. Jenže to je pro něj špatné.. A tak si vymyslí něco, aby ten “nepřítel“ byl.. Lidstvo jako takové, jede v různých lžích a blbinkách, aby nestagnovalo..

Zřejmě za to může i fakt, že v dávných dobách měli lidé díky jistým vlastnostem možnost nejen přežít v drsné divočině, ale také své predátory likvidovat a přeměňovat na svou potravu.. Ovšem nyní, kdy už jsou jediným invazivním druhem na Zemi, musí tyto vlastnosti potlačovat, ale ony se hlásí stále ke slovu. To má za následek věčnou nespokojenost se stavem věcí, výbušnost citů a neustálé “hledání svého milovaně-nenáviděného nepřítele..“ Jasně je vidět, že na jednu stranu tyto vlastnosti ženou tamní druh technicky velmi kupředu, ovšem stinná stránka je, že nemaje svého predátora, likvidují sami sebe ve válkách, aby tak podvědomě bránili svému vlastnímu druhu v přemnožení..

Technicky zvládli i technologii štěpení atomu a jejich “atomovky“ daly jasně najevo, že od dob “otroků“ ušli pořádnou cestu a je s nimi nutno buď počítat, nebo je nechat, až se zničí navzájem díky svému neustálému “hledání nepřítele..“ Jejich tvůrci buď toto předpokládají a nechávají vše volně plynout a nebo s tím tak dalece nepočítali a teď se rozhodují, co teda s tímto stavem budou dělat..

Člověk je velmi amorfní bytost ve svých citech.. Má extrémy na všech frontách. Dokáže hluboce milovat a také k smrti nenávidět.. Dokáže pomoci nezištně a darovat i část sebe samotného, ale dokáže i chladně a bez citu zabíjet.. Toto je fenomén, jaký nemá v našem známém vesmíru obdoby..
Tito tvorové rozhodně za studium stojí. Tedy ? pokud na to máte odvahu, protože je studovat, to se dnes rovná tomu, jako když studujete supernovu před výbuchem ze vzdálenosti půl světelného roku..

Vše v tomto známém vesmíru v jisté části reality využívá daných zákonů. Jedním z nich je i zákon, že energie vydaná kýmkoliv a čímkoliv, nezaniká.. Je buď absorbována někým, nebo něčím a nebo přetrvává poblíž “svého vysílače“ až do jistého kulminačního bodu, kdy pak tato energie změní hromadně svou formu na něco jiného a energeticky ustálenějšího.. A lidé vydávají energii.. Různými způsoby. Ovšem nás zajímá právě “vydávání energie pomocí představ a myšlenek“ ? mentální energie..

Část lidstva už pomalu chápe, že nic se neztrácí a vše má svou možnost se projevit. Toto se týká i různých myšlenek a představ.. Lidstvo, aniž by to nějak výrazně tušilo, si svoje katastrofy a různé přelomové “roky 2012“ vyloženě připravuje samo.. Přitom to začíná tak nenápadně a nevinně. Někdo najde něco o jistém období člověka a samozřejmě o tom řekne ostatním. Ti si to také nenechají pro sebe a tak se nález šíří jako lavina. Co člověk, to “mentální energetický generátor..“ Každý o tom nálezu přemýšlí a každý si něco představuje. Zatím je to ve fázi, kdy je mnoho velmi různých představ, takže mentální energie tady lítá v různých variantách a zatím nijak nekulminuje..

Ovšem jen do chvíle, kdy prorazí do podvědomí lidí jedna z teorií o daném nálezu a ta pak “synchronizuje nastavení mentálního generátoru“ na “stejnou vlnu“, takže nyní tu máme fázi dvě, kdy už se začíná daná mentální energie pomalu a jistě hromadit.. Někteří jedinci už tuto fázi znají a říkají tomu ? “plnění přání pomocí myšlenek..“ Ovšem většina lidstva toto nebere v potaz. O nálezu se stále diskutuje.. Nález prý ovlivní jistý rok, který má přijít. A čím více se blíží dané období, tím více lidstvo o této události přemýšlí a tím více mentální energie se hromadí.. Vznikají díla o této události.. Oni tomu říkají “knihy, filmy a mluvené slovo..“ Všichni, kdo tato díla vidí a slyší, pak mají díky těmto “katalyzátorům“ možnost vysílat více mentální energie tohoto druhu. Vedlejším efektem tohoto “vysílání“ jsou takzvané “splněné úseky“, kdy části energie, trochu odlišné od celku, kulminují a mění pak svou energetickou naplněnost promítnutím se do roviny svých tvůrců, takže se vlastně “tvůrcům plní jejich přání“ a je úplně jedno, zda jsou to přání chtěná, nebo nechtěná a zaviněná pouze “představováním si“ dané události..

Lidé pak chodí na takzvaně “katastrofické filmy“ a prožívají tato díla tak, že se nakonec jejich “vizualizace a představy“ v nějaké formě vyplní. Navíc když například na takový film jde v rámci planety několik milionů lidí, pak množství dané mentální energie je opravdu značné.. Každopádně toto jsou jen dílčí události. Nyní ale mají v podvědomí zafixováno, že přelomovým rokem má být rok 2012.. A protože to má zafixována většina lidstva a navíc s tím, že to povede ke globální katastrofě Země, pak energie, která by toto mohla provést bude extrémní.. I když někteří vědí, že realitu kolem sebe mohou ovlivňovat myšlením, stejně se neubrání různým představám o tomto datu.

Stejně tak, jak se blíží ono osudné datum “21.12.2012“, stejně i k tomuto datu je připraven “kulminační“ bod energie, která se k tomuto datu váže.. Jestliže ona energie bude hlavně charakteru destrukčního, pak to bude problém. Pokud ale ona energie bude spíše přáním k otevření nové epochy lidstva, pak to bude krásné. Obávám se ovšem, že to může být zřejmě první varianta..

Člověk je zvláštní “slon v porcelánu..“ Je předurčen k tomu, aby s naučil pracovat se svou mentální energií, ale zatím si opravdu počíná jak ten “slon v porcelánu..“ Svůj okolní svět a celý život “obestavěl oponami“, takže tím si vytvořil jakési krásné a důvěryhodné místo podle svých představ tak, aby se cítil dobře a neohrožený.. Ovšem běda, jak začnou “opony padat..“ A opony jsou od toho, aby časem padaly..

Jak jsem poznamenal na začátku ? ten rok 2012 by mohl být stejný, jako každý jiný rok.. Jenže to víte ? lidi jsou lidi.. A té energie je tam tolik, až to pěkné není.. Tak jsem sám zvědavý, JAK a ČÍM se ta energie projeví. Oni, ti tvorové tam na Zemi, jsou totiž velmi nepředvídatelný, nebezpečný a sebe-destruktivní druh..

Vydáno:   14. 04. 2010

Přečetlo:  2647 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): daiterrKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ 2012
2. 05. 2010 12:49
Lacerta
¤ No
17. 04. 2010 10:57
SedRicK
¤ :o)
17. 04. 2010 9:52
daiterr
¤ Podle
17. 04. 2010 2:07
SedRicK
¤ :-)
17. 04. 2010 1:47
Morld
¤ pro Orime
16. 04. 2010 13:23
daiterr
¤ daiterr:
16. 04. 2010 11:48
orime
¤ pro Orime
16. 04. 2010 11:20
daiterr
¤ pro Ramzes01
16. 04. 2010 11:02
daiterr
¤ reakcia
16. 04. 2010 8:41
lup
¤ reakce:
16. 04. 2010 8:36
orime
¤ Co tedy jsme?
15. 04. 2010 21:57
Ramzes01