Články

- Záhady a tajemno -

Levitácia - II.
    V prvej časti som uviedol informáciu o levitácii drobných predmetoch vyvolanej ultrazvukom. Na záver som položil otázku: „Prečo vkladám informáciu o levitácii pomocou zvukových vĺn na stránku zaoberajúcou sa záhadami, keď je potvrdené vedecké vysvetlenie aj technická realizácia?“ Na otázku odpoviem v druhej časti o levitácii.

    V niekoľkých knihách, ako aj v dokumentárnych filmoch o záhadách starovekých civilizácií a megalitických stavbách, som sa už dávnejšie dozvedel teóriu o možnom spôsobe prepravy veľkých kamenných blokov a ich usadení na miesto pomocou zvuku. V knihe „Tajné dejiny starého Egypta“ autor knihy Herbie Brannan venuje jednu kapitolu akustike v starovekom svete. V súvislosti so stavbami s použitím veľkých kamenných blokov v Andách v nadmorskej výške vyše 3000 metrov spomína zaujímavú informáciu. Podľa autora „rozprávali aymarskí Indiáni istému španielskemu cestovateľovi o tom, že pri zvuku trúbky sa kamene zázračne zdvihli zo zeme a presunuli sa.“ Z iných zdrojov som sa zase dozvedel o rovnakom spôsobe prepravy kameňov v Tibete, ako aj o možnom vysvetlení dopravy stavebného materiálu pri stavbe egyptských pyramíd. Podľa legiend sochy moai na Veľkonočných ostrovoch na svoje miesto údajne kráčali alebo sa presúvali tesne nad zemou.

    V čase, keď som sa zoznamoval s teóriami z vyššie uvedených zdrojov, som nič nevedel o výskumoch a experimentoch s levitáciou pomocou ultrazvuku na vedeckých pracoviskách a bral som tieto informácie s rezervou. Na druhej strane, už vtedy som mal skúsenosti so silou zvuku z reproduktorov. Každý, kto má výkonnejší reproduktor, môže si urobiť experiment: povaliť reproduktor do horizontálnej polohy, reproduktor prikryť novinami alebo igelitom, položiť naň veľmi ľahký predmet, pustiť hudbu „čo to dá“ a výsledok uvidíte. A to sú len frekvencie počuteľné ľudskému uchu (do 10 až 15 kHz) a intenzita maximálne 100 až 110 dB (decibelov).

    Vedci a technici dokázali ultrazvukom pohnúť malými a ľahučkými predmetmi. Dokázali nasmerovať ich pohyb v priestore. Je možné, aby sa pri určitých parametroch zvuku (predovšetkým frekvencia, intenzita, smerovanie,...) dokázali pohnúť alebo vydvihnúť aj niekoľkotonové kamenné bloky? Ak si dám do súvislostí najnovšie experimenty o pohybe drobnučkých predmetov pomocou ultrazvukových vĺn a legendy starovekých civilizácií, tak mi vychádza, že objavujeme to, o čom vedeli naši predkovia pred tisícročiami.

    Ak sú informácie v legendách o presune kamenných blokov vzduchom za pomoci zvuku v dávnej minulosti pravdivé, hromadia sa otázky, na ktoré neviem odpoveď. Ako vôbec prišli na dopravu materiálu takýmto spôsobom, keď ľudské ucho ultrazvuk nepočuje? Alebo v dávnej dobe ľudia vnímali aj vyššie frekvencie ako dnes? (zvieratá počujú aj ultrazvuk) Ak budovateľmi megalitických stavieb boli naši predkovia, akým spôsobom dokázali vytvárať zvuk vysokých kmitočtov a veľkej intenzity? Akými zariadeniami dokázali vytvoriť tak silné zvukové vlny, ktoré dokázali pohnúť ťažkými predmetmi? Stačila im na vytvorenie zvukového tlaku nejaká trubka alebo veľa trúb, do ktorých museli ľudia fúkať ako muzikanti? To asi sotva. Ako dokázali nasmerovať intenzitu zvuku, aby teleso vydvihli a presunuli na požadované miesto? Myslím, že zariadenie riadiace smerovanie pohybu predmetu musí byť zložitejšie, pohyb prenášaného telesa musí byť jemný vo všetkých troch osiach. Inak by sa mohlo teleso nečakane posunúť nežiadúcim smerom. A nepredpokladám, že by na to stačilo z niektorého smeru prestať fúkať do jednej trubky. Nedokážem si však predstaviť v staroveku iný spôsob vzniku ultrazvukových vĺn takej frekvencie a intenzity, aby dokázal pohnúť mnohotonovými kameňmi. Alebo vytvárali ultrazvuk iným spôsobom?

    Ako? Podľa dnešných poznatkov staroveké civilizácie nepoznali možnosť vytvárať ultrazvuk pomocou elektriny. Alebo sa mýlime? Existovala v dávnej minulosti na Zemi neznáma vyspelá civilizácia, ktorej poznatky aj technické zariadenia zanikli pri celosvetovej katastrofe, v priebehu tisícročí sa stratili akékoľvek stopy po nej a prežili len legendy? Nesvedčia najnovšie experimenty o tom, že ak civilizácia v staroveku dokázala zvukom pohybovať s veľkými predmetmi, bola vyspelejšia ako naša dnešná, pyšná civilizácia? Veď my dokážeme ultrazvukom pohybovať iba v laboratórnych podmienkach s predmetmi vážiacimi sotva pár desiatok miligramov. Budúcnosť ukáže, či technika dokáže ultrazvukom vyzdvihnúť aj veľké a ťažké predmety. Myslím, že by išlo o revolúciu pri dvíhaní bremien. (otázny je účinok ultrazvuku vysokej intenzity na človeka a ľudské výtvory.)

    Je možné, že predmety ultrazvukom premiestňovali bytosti, ktoré nepochádzali zo Zeme? Poprípade predmetmi pohybovali „vyškolení“ ľudia so zariadeniami, ktoré mimozemšťania ponechali našim predkom a v priebehu histórie sa zariadenia stratili, znehodnotili, rozpadli,...?

    Tak či onak, podľa môjho názoru, ak sa kamenné bloky presúvali pomocou ultrazvuku, musela ho vytvárať vyspelá civilizácia a nie iba tlupa „primitívov, ktorí sa živili lovom divej zveri a zberom lesných plodín“ (ako nám často vysvetľujú učení archeológovia).

    Dozvieme sa niekedy pravdu? Alebo skutočne pohyb ťažkých kamenných blokov pomocou zvuku sú ničím nepodložené legendy? Po uvedených experimentoch tomu zase ja neverím.

Poznámka na záver:

    Čo dokáže ultrazvuk? Videl som dokumentárne filmy aj so spomalenými ukážkami rozbíjania sklenených a keramických predmetov pomocou ultrazvuku pri rôznych frekvenciách a intenzitách - napr. roztrieštenie pohárov. Bežná prax v medicíne - silou ultrazvuku sa rozbíjajú žlčníkové a obličkové kamene. Ďalšie využitie ultrazvuku určite pozná každý.


Vydáno:   31. 01. 2014

Přečetlo:  1570 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ eduard leedskalnin
2. 07. 2014 1:46
Mikau
¤ Kdyby dávní Egypťané
2. 02. 2014 8:36
Grush
¤ Kybernaut
31. 01. 2014 22:18
lup
¤ Dobrý postreh.
31. 01. 2014 20:12
Kybernaut