Články

- Zamyšlení -

Ako vyzerajú mimozemšťania?
    Veľa svedectiev a dokumentárnych filmov o UFO predstavuje mimozemšťanov najčastejšie označovaných ako „šedivákov“ - bytostí so šedivou pokožkou, veľkou hlavou bez vlasov, s malými ústami, tenkými a dlhými končatinami,...

    Skutočne nie sú žiadni mimozemšťania viac podobní ľuďom? Môžeme si z predchádzajúcich článkov o archeoastronautike v Biblii urobiť predstavu o výzore aspoň jednej rasy mimozemšťanov? Prečo nie? Predsa Genezis 1-26 presne opisuje akú podobu bude mať človek:

    „Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!" 27 A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“

    Ak máme veriť autorom Biblie, starovekí Izraeliti dokázali spravidla na prvý pohľad rozpoznať bytosti, ktoré nazývali Pánom, Božím poslom alebo anjelom. Rozpoznávali ich podľa vzhľadu. Ale ako? Podľa oblečenia? Podľa výšky? Podľa tváre? Podľa celkového výzoru? ... Čo bolo hlavným rozpoznávacím znakom?

Výška postavy?

    Podľa predložených ukážok z Biblie mohli byť mimozemšťania podstatne vyššej postavy, ako ľudia. Kríženci ľudí a „božích synov“ dosahovali výšku viacej ako tri metre. Tomuto predpokladu napovedajú aj informácie zo sumerských legiend, ale aj zachovaných sumerských reliéfov, kde majú „bohovia“ dvojnásobné postavy ako ľudia.

    Mohli mať na končatinách až šesť prstov. Sumerské vyobrazenia bohov však ukazujú bytosti s piatimi prstami. Ako som spomínal, v niektorých oblastiach na Zemi existujú zobrazenia bytostí som štyrmi prstami.

Tvár bytostí.

    1.Henochova kniha opisuje tvár dieťaťa, ktoré sa narodilo Lámechovi. V knihe sa zároveň konštatuje, že „nepochádza odo mňa, ale od anjelov“. Opis tváričky dieťaťa môže byť vodítkom k výzoru mimozemšťanov - našich stvoriteľov. Podobné opisy výzoru bytostí ma utvrdzujú aj v knihe Zjavenie Jána.

    Nielen Biblia, ale aj mýty iných národov tvrdia, že ľudí stvorili bohovia. Môžeme predpokladať, že ľudí stvorili po genetickej stránke - v skúmavke? To by znamenalo, že naša genetická „výbava“ je veľmi podobná, ak nie zhodná, s genetickou výbavou mimozemšťanov. Biblia predsa hovorí: „Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov.“ Ak by genetická výbava bola príliš rozdielna, je málo pravdepodobné, že by dokázali bytosti splodiť dieťa s ľudskými ženami. Alebo sa mýlim?

    Bohovia na reliéfoch v Mezopotámii alebo Egypte sú často zobrazovaní s „ľudskou“ tvárou, čo jednoznačne dokazuje, že výzorom tváre sme im podobní. Zároveň z vyobrazení bohov je možné vydedukovať, že pozemská atmosféra nie je pre našich stvoriteľov nebezpečná.

    Niekedy mám dojem, akoby na Zemi v rôznych obdobiach existovali zástupcovia najmenej dvoch rôznych mimozemských civilizácií, ktoré našim predkom odovzdávali vedomosti. Ale ako sa s našimi predkami dorozumievali? Ak dokázali bohovia odovzdávať vedomosti Sumerom, Izraelitom, obyvateľom Ameriky, Indie, Číny, alebo iným starovekým národom, to znamená, že museli poznať ich jazyky. Starovekí Izraeliti komunikovali v hebrejčine. Ide o jeden z mála živých jazykov, ktorý sa dodnes prakticky nezmenil. Podľa mnohých vyjadrení prorokov v zmysle „Pán povedal...“ je jednoznačné, že mimozemské bytosti plynulo komunikovali týmto jazykom. Neznamená to však, že hebrejčina musela byť materinským jazykom mimozemšťanov. Len ním dokázali komunikovať so starovekými ľuďmi. To by mohlo ale znamenať, že aj dnes v prípade kontaktu dokáže ľudstvo s našimi stvoriteľmi bez problémov komunikovať najmenej jedným „živým“ jazykom.

Na záver predkladám zopár rečníckych otázok:

Odkiaľ mimozemšťania prišli? Pochádzajú, alebo pochádzali z našej Slnečnej sústavy alebo z iného hviezdneho systému?
Odišli mimozemšťania zo Zeme navždy? Vrátia sa, ako národom sľúbili? Ak áno, kedy?
Pozorujú nás neustále alebo aspoň občas, ako výsledok svojho „laboratórneho“ experimentu?
Sú hlásené pozorovania UFO modernými prostriedkami našich stvoriteľov alebo patria inej mimozemskej civilizácii?
Prečo sa nechcú ľudstvu oficiálne predstaviť? Majú strach zo svojich detí?
Kontaktujú sa naši stvoritelia s ľudstvom, poúčajú nás, snažia sa nás vychovávať, viesť k dobru,... napríklad prostredníctvom Mariánskych zjavení?
Sú celú dobu na Zemi, žijú medzi nami a pokúšajú sa aj naďalej ovplyvňovať dianie na Zemi, len o nich nevieme?

Vydáno:   26. 03. 2015

Přečetlo:  1804 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ otazky-odpovědi
28. 03. 2015 19:00
jitrzar
¤ Zdravím Lupe,
28. 03. 2015 11:10
Garfi
¤ ahoj Lup
26. 03. 2015 9:36
Jelitko