Články

- Záhady a tajemno -

Cesty mimo tělo

    OOBE představují obecnou lidskou zkušenost. Nikoli v tom smyslu, že by se stávaly velkému počtu lidí, ale v tom smyslu, že se děly v průběhu celé zaznamenané historie lidstva a že jsou mezi nimi nápadné podobnosti, ačkoli se staly lidem pocházejícím z extrémně rozdílných kulturních prostředí. Můžeme najít záznam o OOBE od ženy v domácnosti žijící v Kansasu, který velice připomíná popis OOBE ze starého Egypta nebo nějakého orientálního zdroje.

    Za druhé, OOBE je většinou zkušenost, kterou zažijeme jednou za život a která se přihodí zdánlivě „náhodou". Někdy se přihodí v průběhu nemoci, zvláště je-li to nemoc téměř smrtelná. Nebo v období obrovského emočního stresu. Většinou se to však stane ve spánku, aniž bychom tušili proč a jak. V některých velice vzácných případech se může stát, že se tato zkušenost přihodí na základě vědomého usilování.

    Za třetí, OOBE je většinou jednou z nejintenzivnějších zkušeností lid­ského života a má za následek radikální změnu názorů. Většinou je to vy­jádřeno slovy jako: „Již nevěřím na život po smrti a na nesmrtelnou du­ši, já vím, že přežiji svou smrt." Člověk cítí, že přímo zakusil, jaké to je být naživu a při vědomí bez svého fyzického těla, a proto ví, že má jakou­si duši, která přežije smrt jeho fyzického těla. Toto přesvědčení nenásle­duje logicky po OOBE, protože i když připustíme, že OOBE je víc než jen pozoruhodný sen nebo halucinace, víme také, že se udál v době, kdy naše fyzické tělo bylo živé a normálně fungovalo, z čehož by se dalo usu­zovat, že OOBE může záviset na našem fyzickém těle. Tento argument však nikterak nepůsobí na ty, kteří OOBE zažili. Takže bez ohledu na to, jak nahlížíme na „skutečnost" OOBE, je jasné, že je to zkušenost, která si zaslouží hlubší psychologický výzkum.

    Jsem si jist, že naše představa o existenci duše je výsledkem dřívějších zkušeností lidí s OOBE. Když uvážíme, jak důležitá je idea duše pro většinu náboženství a jak důležité je náboženství v životě lidském, je neuvěřitelné, že se vědcům tak dlou­ho a tak jednoduše dařilo zametat tento problém pod koberec.

    Za čtvrté, pro ty, kteří to zažili, je OOBE zkušenost extrémně radost­ná. Zhruba bych to odhadl tak, že asi 90—95% lidí, kteří zažili OOBE, je velice rádo, že tuto zkušenost mají a považují ji za zkušenost radost­nou, zatímco asi 5% lidí je velmi vyděšených, protože jediný způsob, ja­kým jsou schopni tuto zkušenost při jejím prožívání interpretovat, je, že umírají. Pozdější reakce na prožitek OOBE však přesto může být velice negativní a to ve chvíli, kdy se ho člověk snaží vysvětlit. Téměř po každé přednášce na toto téma za mnou někdo přijde a děkuje mi, že jsem o tom promluvil. Tito lidé tento zážitek již také kdysi zakusili, neumí si ho vy­světlit, a obávají se proto o své duševní zdraví.

    Za páté, v některých případech je při OOBE popis situace na vzdále­ném místě nejen správný, ale také mnohem přesnější, než by odpovída­lo náhodě. Nikoli ve většině případů, ale v některých ano. Abychom to mohli vysvětlit, musíme buď připustit, že „halucinogenní" zkušenost OOBE se zde zkombinovala s mimosmyslovým vnímáním, nebo že v jis­tém smyslu dotčená osoba byla opravdu „tam". OOBE se pak stane oprav­du velmi reálným zážitkem.

    Skutečnost, že většina našich informací o OOBE pochází z událostí, které se přihodí jen jednou za život, nám přináší dvě velké nevýhody. Ta první je, že většina lidí se do tohoto stavu není schopna dostat na přání, za pomoci své vůle, čímž je vyloučena možnost studovat je v přísných la­boratorních podmínkách. Druhá velká nevýhoda spočívá v tom, že když je člověk náhle na krátkou dobu vržen do úplně nového prostředí, nebý­vá z něj většinou zvlášť dobrý pozorovatel. Je příliš vyvedený z míry a má dost práce s tím, aby se s touto podivnou situací sám nějak vyrovnal. Pro­to zprávy od lidí, jimž se OOBE přihodí jen jednou za život, bývají vel­mi obecné a nepřesné. Při výzkumu OOBE by bylo velice výhodné zís­kat zkušené „cestovatele", kteří jsou schopni se do tohoto stavu dostat pomocí vlastní vůle a kteří by byli zároveň dobrými reportéry.

    Kniha, kterou se chystáte číst, je velmi neobvyklá. Je to souhrn pří­mých zpráv o stovkách OOBE, sepsaných osobou, která — jak věřím — je dobrým reportérem. Nic podobného nebylo publikováno po mnoho let.

Vydáno:   02. 04. 2016

Přečetlo:  1965 čtenářů
Zdroj: http://www.scribd.com

Autor (vložil): AdministrátorKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ ta kniha
9. 04. 2017 11:14
grebena
¤ ano
9. 04. 2017 11:08
grebena